Välkommen med på vandring!

Alla är vi unika och på samma gång lika och i kontakt

Allt handlar om kontakt och tillit. Hur vi relaterar med vårt Själv, vårt autentiska Jag bortom alla roller och fasader vi, medvetet och omedvetet, döljer oss bakom. Ju mer kontakt vi har med vårt sanna Själv ju mer äkta kontakt, inte egobaserade kontakt, har vi i alla andra relationer.

Att åter komma i kontakt med vårt autentiska Själv, om vi tappat den kontakten, kan göras på lika många sätt som det finns människor. Alla har vi vår unika stig till vårt Själv. En ofta framgångsrik väg är att vandra ut i naturen, ta in livets växlingar som Moder Jord bjuder in oss till att utforska. Vandra ut mycket medvetet, uppmärksamma varje steg och hur det känns i kroppen. Stanna i kontakt med Nuet, vår eviga vän, med våra fem sinnen och öppna för mer. Att stanna upp och följa andningen, upp och ner i kroppen, bara följa med och en förnimmelse kan väckas i kroppen, att Moder Jord andas med oss, till mer liv. Vi kan prata kärleksfullt till Moder Jord och vi kommer få kärleken besvarad. All kärlek och tillit i världen finns här att upptäcka och utforska när vi gör valet att öppna för kontakten med vårt Själv.

För alla Er som vill få inspiration och stöd att vandra i och till äkta kontakt finns vi här för en stunds medveten vandring. Elefanterna visade mig stigen till kontakt och vi bjuder in Dig att slå följe med oss. De är bärare av all den visdom många av oss människor glömt bort men som vi behöver återuppväcka. De vet att vandra grundade i kontakt med Moder Jord och sitt sanna Själv. Elefanterna guidar oss till äkta kontakt som går via kontakten med vår egen unika kropp i alla dess delar, fysisk, mental, emotionell och själslig. När vi är i kontakt med vårt autentiska Själv är vi också i kontakt med glädjen och kärleken i och till Livet.

Många av oss människor lever våra liv i och från huvudet, vårt tänkande ”egojag”. Ofta är vi omedvetna om kontakten med vår kropp och det är först när kroppen och själen börjar tala till oss via fysiska eller psykiska smärtor som vi förnimmer att det finns mer att upptäcka och uppväcka. Vilken gåva det är när kroppen och själen börjar överrösta sinnet och vi börjar lyssna. Kroppen och själen ljuger inte för oss. De kan visa oss att vi har blockeringar som hindrar livsenergin från att flöda fritt. Blockeringar som hindrar oss från äkta kontakt och som gör att våra relationer till stor del blir ego baserade. Och vårt sinne är också fantastiskt. När alla våra delar samarbetar i fred med varandra, är allt möjligt. Allt är energi, i olika former. Även tankar är energi. Våra tankar är fantastiska, men ofta tar de oss bort ifrån Nuet och inte sällan är det våra tankar som får oss att känna oss stressade och oroliga. Som människa har vi vår fria vilja att expandera vårt medvetande, att medvetandegöra oss här och Nu om vad som pågår inom oss, och att det som pågår inom oss just nu skapar vår framtid. Att öppna oss för vad energi egentligen är förändrar livet. När vi är i kontakt med vårt genuina sanna Själv öppnar vi vårt hjärta för äkta själfulla relationer. Med vår vilja har vi alla möjligheten att öppna för livets underbara mysterium som det är att leva livet fullt ut i äkta kärleksfulla relationer.

Alla som vill öppna upp för äkta glädjefyllda och själfulla kontakter är varmt välkomna med på vandring. Under vår vandring följer vi energin som flödar här och nu, det är inte samtalsterapi, det är ett liv i kontakt här och nu.

Vem eller Vad Är Jag?

Det är frågan att återkomma till, om och om igen. Det finns alltid mer att upptäcka och omfamna. Vad är det jag lagt i skuggan som styr och kontrollerar mitt liv, omedvetet, som hindrar mig från att leva livet fullt ut bortom rädslorna för att inte duga, inte passa in, inte vara älskad mm. Konturerna av vår skugga är alla olika men i djupet av skuggan är vi samma. Elefanterna vet att vandra sin skugga och låta andra vandra med sin, men de vet också att dela med sig av sin visdom när du ber om att få vandra med dem. De stödjer dig ett steg i taget när du vill expandera ditt medvetande om vad som döljer sig i din skugga. Ju mer du känner till och omfamnar medvetet desto friare blir du i att leva ditt liv i närvaro och kärlek. Och vi vandrar inte till historien utan vi stannar i Nuet. Det som framträder ur skuggan under vandringen transformeras i stegen vi tar här och nu.

Vi vandrar ut i naturen tillsammans och låter mötena i nuet leda oss. Alla är vi en del av gruppen och vi har alla olika delar att tillföra helheten. Vi utforskar under vandringen olika stigar och sätt att vandra, i syfte att expandera medvetenheten. Vandringarna har olika teman. Under ”På Gång” finns de aktuella vandringarna för alla som vill vandra med oss i grupp. Vi skapar också gruppvandringar för Er som har Er egen grupp Ni vill leka, glädjas och fördjupa kontakten och tilliten med.

Vi inbjuder också till fördjupande vandringar i form av ”playgrounds”. Här möts vi som vill ta kraftfulla steg i utforskande av livets stig för att komma i kontakt på ett nytt befriande och berikande sätt med livet som pågår här och nu. Vi utmanar oss själva i att öppna för att vår historia som styr och kontrollerar oss kanske inte är den sanna verkligheten utan just en historia som vi berättat om och om igen, medvetet och omedvetet. En historia som gör att vi lever i en illusion av verkligheten. Som skapar vår framtid och hindrar oss från att leva livet fullt ut och ta vara på livets alla möjligheter som finns i det innevarande ögonblicket. Under en playground öppnar vi för den äkta verkligheten i sann kontakt, här och Nu. Här grundar vi oss i våra kroppar i Nuet och glädjen är närvarande.

En inspirationsföreläsning kan vara ett första steg till att glänta på dörren till att få kännedom om andra och nya stigar. Låt Er inspireras av Katarinas vandring med de afrikanska elefanterna och hur hon förändrat och förändrar sina perspektiv och lever i tillit till livet här och nu. Från ett liv med och i kontroll, även yrkesmässigt som revisor, till att släppa kontrollen. Ett helt nytt perspektiv på vad kontroll är, från att vara begränsande till att skapa energi och liv. Till att följa den flödande energin i Nuet.

En yttre resa kan vara en början till en inre resa. Vi kliver ur vår vanliga vardag och skapar rum för nya upplevelser. Gör vi det mycket medvetet kommer det att förändra oss och vår värld. Resan tar oss bl.a. till Botswana för att fysiskt uppleva elefanterna och deras vänner och för att lyssna på vad de vill förmedla till oss.

Vandringarna sker i det yttre samtidigt som i det inre. Vi vandrar ensamma eller tillsammans i grupp. Har du en önskan att leva friare och glädjefyllt och i kontakt med livet som pågår här och nu är du välkommen med på vandring, en vandring som förändrar ditt liv, på många plan. Välkommen att kontakta Katarina för mer information om vad en vandring kan leda till och hur olika vandringar genomförs.