Elefanterna tog mig med ut i floden av det okända för att komma till källan av allt liv!

Under vandringen har jag mött och möter olika varelser som alla har något att berätta för mig. Om mig, sig, oss och om världen. Förr lyssnade jag inte riktigt och missade ofta vad som egentligen förmedlades. Jag hörde orden, såg det synliga, vad mina sinnen sa mig. Eller mer korrekt, i olika grader vad sinnena sa mig. Kroppen lyssnade jag knappt alls på. Under examinationsdagen i Psykosyntesutbildningen ”Inre och Yttre Ledarskap” kom orden till mig, som blev mitt ”statement” vid examinationen, ord förmedlade av Elefanterna. De sa till mig ”Lyssna…            i varje hjärtslag finns sanningen”

Vi delar här med oss vad våra vänner, vi mött på vår vandring, visat och berättat. Välkommen att möta och öppna för vem som berättar för dig om Livet och Kärleken som vi är här för att leva när vi öppnar våra hjärtan och tar klivet in i det okända och ut i fältet av alla möjligheter.

Flödande Renande Energi

När jag nu känner kraften från stillhetens djup kommer jag upp igen ny, hel, ren, lager på lager av gamla uttjänta identiteter har sköljts bort och jag poleras av Moder Jord. Härlig helande livsbefrämjande ren energi flödar runt, i och igenom mig.

Moder Jord inbjuder mig, och oss alla, att släppa taget och leka i detta underbara magiska Nu!

Och Leka kan vi alla,

Upp och Ner, och Upp igen och igen…
Men kanske behöver du som jag gå ner i djupet, djupet i vårt Själv för att komma tillbaka till Kontakten. Kontakten med vårt Sanna Jag, för att våga leka igen…

Och Nu vet jag att det modet finns inom oss alla, men kanske djupt dolt för oss själva tills vi en vacker dag tar det där andetaget och dyker ner för att komma upp och ut igen, förnyad, renad som den vi är i vårt ursprung.

Och Nu dyker JAG upp!!!

Nu, leker Vi, Älskade Barn

Den jag nu tar på allvar är Du, älskade underbara rena glädjefulla barn i Mig som vet hur det är att leka, älska och glädjas i Nuet…

Och här dyker jag upp,

Hade du svårt att finna mig? Jag som är så stor! Sökte du inte i djupet? Jag är också med och leker kurragömma som vi alla är. Det är så roligt när vi är i kontakt.

Och vi fördjupar vår kontakt ju mer vi delar med oss av hur glädjefullt det är att leka tillsammans här och Nu.

Finner Du Mig?

Jag är också en del av kurragömmaleken, bara i en annan kostym.

Vi är alla lekkamrater i det hela, själskompisar, som leker tillsammans i det levande Nuet. Det är roligt, magiskt och helt underbart att leka tillsammans.

Kom igen du också, och känn livsenergin flöda genom dig också. I denna lek är vi alla fria, fria att leva våra liv som de vi Är.

Tittut, Här Är Jag!

Jag är också med och leker kurragömma. Storlek, utseende, ja alla är vi med och leker oavsett former, färger, åldrar…

Tillsammans vet vi att alla de där utanpåverken bara är något vi leker med i vår kurragömmalek. Friheten ligger i att leka medveten om glädjen som flyter genom oss hela tiden när vi går bortom det som verkar dölja oss för varandra. I nuet möts vi som de vi verkligen är. I ren glädje att leva här och Nu, tillsammans.

KURRAGÖMMA, Och Du fann MIG

Nu när Du vet Vem JAG ÄR leker vi tillsammans, enkelt och glädjefyllt, sprudlande av livsenergi. Borta är alla gamla maktspel, där det fanns ”vinnare” och förlorare, större och mindre, över och under, gamla och unga… Det var spelen vi spelade när vi inte kände vårt sanna Jag. Då när vi var rädda för Vem det var som dolde sig bakom buskarna. Nu vet vi att i de spelen fanns bara förlorare, ingen var vinnare.

Nu, när rädslan är borta leker vi alla tillsammans. Ja, till det yttre ser vi måhända olika ut och i det ligger också glädjen, att få dela med sig av hur JAG och DU i dessa kroppar upplever världen. Vi har alla visdomar att dela med oss av. Ju mer vi delar med oss av hur vi lever i kontakt desto mer expanderar glädjen och kärleken att just uppleva och leva fullt ut, Här och Nu.

Vi leker kurragömma, Du och Jag, Vi Alla som vill. Och Vi Vet Det, för Vi Väljer att leka tillsammans i glädje. Vi vet att genom lekens helande kraft tar vi steg för steg till än mer glädje, kärlek och frihet att leva här och nu tillsammans i kontakt. Ja, för Du har sett hela Mig. Inget döljer JAG längre för Dig Älskade.  

DEN OSYNLIGA KAMPEN

Alla dessa osynliga strider som pågått inom mig, i mitt huvud, och som jag spelat upp där ute som om de var verkliga. Och för mig var de i allra högsta grad verkliga. Omgivningen såg inte vem jag fightades med, men de påverkades ändå. Tills jag började se striderna för vad de är, ta ansvar för mina tankar och känslor och för vad de skapar… Livet jag lever.

Nu lever jag medveten om det osynliga som vill bli sett och som påverkar mig och livet. Jag möter det här och nu, och mitt i ”kampen” inser jag, detta är ju kul. Detta är ju inte att ”fightas”, det är ju ytterligare en del av mig som jag upptäcker och får leka med. Vi rullar runt tillsammans i glädje. Wow vad berikande att släppa loss kraften i mig, lekfullheten som tar mig till ännu mer kontakt och kärlek. Och jag inser att djupt inom mig fanns det någon del som inte ansåg mig värdig detta, att leka och glädjas. Nu är du, medvetet, en del av mig. Inkluderad. Integrerad. Vi är ett. Och vi gläds, leker och älskar.

Kom med och utforska vem det är du egentligen fightas med. Och bli fri, fri att skratta åt och med dig, mig och oss själva. Fri att tacka nej när någon eller något vill dra in dig i en fight. Vi väljer glädjen och kärleken, lämnar krigandet och kampen i fred.

LIV FINNS ÖVERALLT!

När jag gör som spindeln och öppnar alla mina ögon finns det liv överallt. Även där jag förr inte upplevde liv. Jag känner livet vibrera av glädje i min kropp. Och Jag öppnar ögonen än mer och tar in all skönhet som finns runt mig, och i Mig, i detta Nu. Tacksam att rädslan för spindlarnas okontrollerbara rörelser är borta. Vi är inte här för att kontrollera någon eller något och därmed strypa liv. När jag nu möter dig spindel, öga mot öga, är vi alla fria. Fria att enkelt och glädjefullt följa med livets okontrollerbara rörelser.

Tack Du underbara vackra färgskimrande spindel som vill visa oss alla hur vi när vi lever i kontakt expanderar medvetandet i livet. Ett val vi alla har. När vi möts med alla våra ögon öppna för livet som pågår här och nu, skapar vi i kontakt tillsammans glädje, skönhet och kärlek. Livets mysterium levs i Nuet och ledtrådarna till all glädje finns överallt när vi öppnar våra ögon och följer med i livets dans.

IGENOM YTAN I REN GLÄDJE

Kraften att bryta igenom ytan av vårt betingade jag och släppa in tilliten, glädjen och kärleken i våra liv har vi alla.

Vi dyker ner igen och igen i vårt djup och upptäcker fler och fler av gåvorna som finns inom oss men som var dolda så länge vi levde på ytan. Då, på ytan påverkades vi av minsta lilla krusning och blev kanske oroliga för vågen som kunde komma och kasta omkull oss, eller väntade på vinden som skulle ta oss med ut på äventyret. Nu i djupen finner vi stillheten och kontakten med Vårt Sanna Jag. Vi lär oss följa med enkelt och glädjefullt i livets skiftningar ut i Livets äventyr.

Och hoppar i ren glädje av att leva Här och Nu.

SER DU VALEN?

Eller ser du något annat? Vad vi ser beror på vad vårt betingade sinne, egojaget, lärt sig att se. Vi inser att valen vi gjort, medvetna och omedvetna, i våra liv har tagit oss till precis här vi är just nu. När Vi InSer detta, att vi inte är det betingade jaget, är vi Fria.

Valen bjuder med oss ned i vårt inre djup. Vi möter här alla våra delar och inser att vi har allt inom oss, det vi letar efter där ute finns här inne. Valen vill visa oss att i stillheten i vårt inre djup finns, har alltid funnits, och kommer alltid att finnas vårt Sanna Jag.

Vi är alla fria att se Valen vi alla har. Valen att gå bortom vårt betingade jag, att utforska och utveckla kontakten med vårt Sanna Jag.

ÄKTA KONTAKT

Tack Älskade elefanter som verkligen vet att leva i glädje och med lekfull enkelhet välja ”sminkning” lämplig för miljön just nu.

När jag nu lär mig av elefanterna att följa glädjens och enkelhetens stig faller det sig naturligt vilken ”roll” jag iklär mig i stunden och varför. Och när stunden är över är också rollen över, precis som i vilket skådespel som helst. Förr hängde rollerna kvar, cementerades och blev hårda skal och jag hade ingen aning om vem jag egentligen var. Cementeringen hindrade mer och mer livsenergin från att flöda. Livet blev begränsande, instängt och till en kamp.

Nu flödar livsenergin fritt när jag vandrar i kontakt med mitt sanna Jag och elefanterna. Och jag kan i ren glädje välja att sminka mig för att kanske framstå i en vackrare dager. Men elefanterna vet att ingen sminkning i världen döljer vem jag, och vi, egentligen är. Det var bara när jag själv var så nedtyngd av all lera som jag inte såg igenom varken mitt eget, eller andras, skal. Och skalen hindrade mig från kontakt. Och kontakt med andra levande själar, att dansa, glädjas och älska var ju det jag längtade mest efter. Och den kontakten börjar inifrån mig själv. Nu vet jag att det bara är jag själv som kan välja att stiga i floden för härliga renande bad. Att steg för steg sakta och säkert skölja bort alla lager, till mer och mer äkta kontakt, här och Nu.

INGEN KONTAKT

Jag var pusselbiten som aldrig passade in. Alla andra tillhörde och passade perfekt in i livets stora pussel, men inte jag. Jag vara bara fel. Denna världsbild har jag levt med större delen av mitt liv. Tänk hur fel jag haft hela tiden.

Känslan av att vara fel och inte passa in fick mig att leta utanför mig själv efter de saknade pusselbitarna som skulle få mig hel. Till största delen omedvetet försökte jag anpassa mig till vad alla andra tyckte och tänkte. Och jag var framgångsrik i att ikläda mig olika roller som passade för olika tillfällen. I det yttre blev jag må hända ”rikare” men i det inre ”fattigare”, och till slut hade jag ingen kontakt alls med mitt sanna Jag.

Tacksamheten till de Afrikanska Elefanterna som på vandring lärde mig att grunda mig i min kropp och återknyta kontakten med Moder Jord och mig Själv i Nuet finns det inte ord som kan beskriva. Men De vet att vi nu lever i kontakt. De vandrar med mig och visar mig att i alla möten har vi alla något värdefullt att dela med oss av. Vår närvaro. Närvarandet som öppnar oss för möjligheten till äkta kontakt.

Jag Ser … DIG

Och Nu, Ser Jag dig för vem och vad Du Är…

Du sträcker Dig fram och bjuder upp mig till dans. Fri från rädsla tackar jag Ja!!! Och Vi dansar tillsammans här och nu, utan att trampa varandra på tårna längre.

Livets dans flyter mjukt och glädjefullt grundad i kärlek i det levande Nuet.

Jag Ser… mig Själv…

Jag ser mig i Dig…Dig i mig…

Och vi är Fria. Fria när jag tar ansvar för mig, mina känslor och tankar. Rent och enkelt flyter energin i, genom och runt oss.

Tänkaren… Älskade Du!

Tack älskade Du som under så många år arbetade hårt för mig och skapade många examens, framgångsrik karriär och beredde plats i många underbara sammanhang och gemenskaper.

Under en tid har Du nu vilat och släppt fram andra delar av mig som velat komma till uttryck. Du har understött med inspirerande tankar men framför allt i stillhet öppnat för utrymmen bortom tankarna.

Nu, i kontakt och balans med alla andra delar dansar du glädjefylld ut i livet igen på ett helt nytt sätt.

Livets Paradoxer…

I tomrummet ryms allt, allt inom oss alla

Göra   ∞   Vara

Ljus   ∞   Mörker

Glädje   ∞   Sorg

Kärlek ∞   Rädsla

Styrka   ∞   Sårbarhet

… ∞ …

Allt & Inget

ÄLSKADE KROKODIL!

Blixtsnabb och skräckinjagande kunde du dyka upp från djupet och sätta tänderna i ditt offer och slita det i stycken med din otroliga kraft. Nu visar Du din andra sida också, som den oändligt ömsinte, ansvars- och kärleksfulla mamma du är när du med ditt enorma gap sätter dina barn i trygghet.

Du är Allt, Allt är DU! Precis som Vi Alla Är. Inom oss ryms Allt.

Tack älskade krokodil för alla år du skyddade mig där du simmade runt i vallgraven runt borgen och gjorde den ointaglig. Du visste ditt uppdrag och du utförde det till perfektion. Nu när du bjuds in i helheten delar du med dig av alla dina kvaliteter, och din enorma kraft används nu i kärlekens tjänst.

Nu när du kommer upp och ut och visar hela Dig inser du att du inte är ensam. Du har så många vänner som nu när du visar dig fullt ut vågar sig fram till dig. Trollsländan tog första steget… och visar andra vägen att möta rädslan i sig själva… möten som tar oss till kontakt… här och Nu, i kärlek.

Gläds och Njuter

NU, gör jag det jag är ”bäst” på. Jag Är Mig Själv. Jag njuter och gläds åt mitt sällskap här med Dig Moder Jord. Njuter av allt Du erbjuder Mig och oss Alla när vi öppnar oss för att ta emot Dina oräkneliga gåvor.

Tack Älskade!

JAG ler och gläds åt Presenten!

Hel och perfekt som JAG ÄR!!!

Äntligen!!! Äntligen lyssnar jag till Dig hjärtat och inser att Jag alltid har varit, är och kommer att vara HEL, precis som Alla andra är hela och perfekta som De Är. Vi Är Alla Hela i helheten i Nuet.

Och om någon påstår något annat, att jag inte är hel och perfekt, stannar jag i kontakten med mitt Sanna JAG. Jag känner värmen och livet inombords och vet att det räcker att jag vet vad som är min sanning, och låter andra vara med sin sanning. Alla har vi sanningen inom oss när vi lyssnar.

Grundad i kontakt vandrar Jag Här i Nuet och bjuder in till kontakt. Ja, Nu vet Jag att Jag lever, i kontakt, hel och helig som den JAG ÄR.

KONTAKT

Vi fortsätter vår vandring i kontakt… gläds åt och i varje steg… och bjuder in till kontakt här och nu. Kontakt som skapar magi, kärlek och glädje när Vi vandrar fram tillsammans som De vi Är bortom alla illusioner. Vi önskar att alla ska få uppleva denna bubblande glädjefyllda livsenergi som är så Helande… Vi känner människors smärtor, rädslor och längtan… men Vi kan inget göra mer än att fortsätta Vår vandring och dela med Oss av våra lärdomar till Er som vill tona in med oss. Och hur andra svarar an kan vi inte göra något åt. Vi vet att Alla kan uppleva denna livsenergi och att nyckeln är KONTAKTEN, i Nuet.

Vi tackar ödmjukt för alla berikande möten Vi haft och släpper taget… Ja, alla är här för att vandra i sin egen takt, en takt som kanske inte stämmer med vår takt… Och så möts Vi när våra hjärtan slår i takt igen…

Vi fortsätter att vandra i kontakt med Moder Jord och fortsätter att bjuda in till kontakt, att återknyta kontakten med Vårt Sanna Jag. Tack Älskade för all vishet, tålamod, mod och kärlek!

Välkommen att dansa med MIG…

Jag deltar Nu i livets dans obunden och fri. Jag sträcker ut handen och inviterar dig till att dansa med mig i detta Nu.

Tvekar Du?… Säger Du nej?… Säger Du ja?… Valet är ditt och jag vet att ditt val inte har med mig att göra. Du kanske fortfarande tror det… om du fortfarande är rädd för Mig…

Jag välkomnar dig… Nu… att ta steget fram till kontakt med Mig och Nu i kontakt vet också du att du är fri. Och du inser, att den du är rädd för ger du bort din kraft till och du upplever dig bli kontrollerad. Nu, Nu vet du att valet är ditt vad du vill uppleva.

Välkommen med att dansa med oss i den glädjefyllda dansen där ingen kontrollerar dina steg nu när vi är fria.

HOPPET…

Ser Ni med vilken lätthet jag hoppar. Med orubblig tillförsikt till min egen kraft visar jag med grace att allt är möjligt när vi öppnar oss för vårt sanna Jag.

Jag är kraften och kärleken personifierad, allt som också du Är, Vi alla ÄR när vi lever i samklang här och nu i kontakt, hjärta till hjärta fria från rädslan för att leva i kontakt.

Ser Du, Alla har vi denna magiska kraft i oss i detta Nu att göra hoppet. Vad väntar Du på? Lever du på hoppet att något eller någon där ute ska förändras? För om bara det där händer så… Ja, då kan du leva lycklig, i fred och kärlek… Tror du det ger du bort din kraft. Din kraft är din, och med den förändrar du liv. När du tar ansvar för din kraft kan du skapa allt det goda i livet som du önskar.

Välkomna att hoppa med mig i detta Nu, fria att älska och älskas som de vi Är!

Moder Jords Näringsfulla Gåvor…

Nu räcker det! Jag tar inte mer skit! Jag står stadigt här i kontakt med Moder Jord! Och för en stund kan jag hålla din skit, medvetet, om du är villig att ta ditt ansvar. Jag ber för att du ska inse att du slänger bort det finaste du har, den rena kraften och kärleken när du inte vill ta hand om din egen skit. Skiten kommer också från Moder Jord och den innehåller all näring våra själar behöver för att växa och blomstra. Allt hör ihop. Alla hör vi ihop.

Vad du ser i mig är dig själv. Jag vet att under ytan, den du kanske bara ser just nu, bultar mitt stora varma hjärta för dig och alla andra. Moder Jord lär mig, och alla som vill, hur vi omvandlar vår skit till renaste näring när vi vandrar fram här tillsammans i detta NU. Vi vandrar trygga i vår kraft och kärlek. Vi expanderar medvetandet, finns här för varandra, utvecklas, älskar och älskas och gläds åt att leva detta magiska Liv fyllt av möjligheter.

FRI FRI FRI

Ser DU hjärtat? Ser Du att Jag guidar Dig när Du följer Ditt hjärtas längtan… Tillitsfullt vilar du dig mot Mig och låter Mig bära Dig fram längs kärlekens stig.

I Vår kontakt finns modet och kraften. NU väljer Du Dig Själv… Du inkluderar Alla delar… Är Hel… inser att det var du själv, genom att tidigare exkludera delar av dig själv, som skapade känslan av utanförskap och avvisande. Nu vet Du med varenda cell i Din kropp att ingen kan avvisa Dig om Du inte först avvisar Dig själv. NU, när Du väljer att inkludera hela ditt Sanna Jag och dela det med världen är Vi alltid tillsammans, för evigt Ett.

FRI FRI FRI… ALLA ÄR VI FRIA i detta NU.

I Kontakt med vårt Sanna Själv är vi fria att älska, glädjas, dansa och jubla av att Leva här och Nu i en värld fylld av möjligheter som vårt hjärta guidar oss till.

TRANSFORMATION

Den gamla kostymen blev till slut för trång…

Nu är det gjort… Jag sitter här och torkar lite… Nu fullständigt redo att pröva mina vingar. Redo att lätta, sväva ut, i detta Nu. Jag SER livet och världen med nya ögon. Och jag inser Nu hur lätt det kan vara att flyga här till skillnad från när jag satt fast i min gamla kropp.

Jag tackar dig för att du under så lång tid låtit mig växa och utvecklas i ditt skyddande skal tills det nu är dags och det är Nu och det är Nu och det är Nu. Vi är alla i ständig förändring i detta levande NU! Tacksam att tryggt leva i kontakt med dig Moder Jord och följa dina rörelser och följa med dig i denna utveckling. TACKSAM TACKSAM TACKSAM

TRANSFORMATION

Och idag möter Jag Dig… så här, i denna skepnad… även Jag vet hur Jag transformeras… Jag växer, utvecklas och ömsar skinn… precis som Du kan… det är så Vi lever i Nuet… Tidlösa… I ständig förändring… I expansion till mer liv i Livet Här Och Nu!

Jag har alla skepnader och ändå ingen… det är vad Du ser Jag blir till… Vi tillsammans.

Du Kan, Du Med… ALLA Kan som Vill… Transformeras till att leva i Glädje och Kärlek… I detta Nu… Valet är fritt och det är Ditt.

Moder Jords Rikedom

I full Tillit överlämnar jag mig Nu till Dig att guida mina steg. Du tar mig framåt och visar mig all Din rikedom.

Du visar mig, återigen, att när vi tar oss tid att vara stilla tillsammans i kontakt finns all rikedom precis Här, precis framför fötterna. Du får mig också att vända mig om och Se! Ja… när jag ser bakåt varifrån jag kommer, genom byte av perspektiv, ser jag ännu mer av Dina gåvor, Nu när jag stannar här i Nuet i kontakt med Dig. Jag är så djupt tacksam för allt det Du delar med Dig av till mig, och till oss alla, till oss alla som vill möta Dig precis som Du är, Här och Nu. Tack Älskade Moder Jord!

Medveten om Dig…

Här ligger Jag… Fullt medveten om dig… Välkommen närmre… jo du vågar… du också… ju närmre du kommer mig ju mer förnimmer du kraften… modet att möta Mig i Dig… du har den… du också… Jag har väntat så länge på Dig Älskade… Nu vet jag att du vet, hur vi samtalar och samskapar i detta Nu. Vi alla som vandrar här just nu, tillsammans, alla har vi den vackraste present att dela med oss av… Kärleken i att mötas som de Vi Är… bortom alla fasader och spel som håller oss instängda och utan kontakt. Nu vandrar vi i kontakt för evigt i frihet, i glädje, i kärlek!

TILLIT…

Nu… Visar jag Mig för Dig… Ser Du? I tillit är allt möjligt…
Jag kommer Dig nära… Nu… för att visa Dig att Du kan… Du också… Sträck på Dig… Kom Upp… Kom Ut… Visa Dig… Ditt Sanna Jag… För Världen…

Välkommen med på den ljuvliga åkturen…

Vår Moder bjuder med oss på livets ljuvliga åktur… när vi visar henne respekt och tacksamhet. Hon lär oss hur vi kan glida fram tillsammans och njuta av färden. Tryggt guidar hon hos framåt när vi tillsammans utforskar världen, i kontakt med helheten.

När Vi är redo och i sanning vill lära Oss om relaterandets mysterium är Hon här och delar med sig av sin visdom. Genom att tryggt vila mot hennes kropp och låta henne bära Oss framåt i villighet att lyssna med hela Vårt väsen börjar kärleken åter flyta fritt i och mellan Oss.

Och Nu, Nu njuter Vi av att glida fram här tillsammans, enkelt och ansträngningslöst i tillit.

Liv finns överallt…

När jag släppte rädslan för vad jag skulle kunna möta i det okända inser jag att där finns liv överallt. Tack älskade spindlar som så länge fick bära min rädsla för liv, liv som rör sig okontrollerbart. Till förståelsen att det är just här livet pågår, i det ständiga okontrollerbar levande flödet. Ni visar mig att det inte är det okända vi ska vara rädda för utan det kända vi inte ser när vi inte vill öppna ögonen. Och när vi öppnar ögonen för livets mysterium finns ledtrådarna till glädjen och kärleken i livet överallt. Livet välkomnar oss med på vandringen hem till vårt sanna Jag och i varje steg transformeras rädslan till mer liv i livet.

Livgivande och helande möten…

Vi samlas åter kring vattenhålet… en del vitare och gråare, andra bruna eller blonda, en del rynkigare än andra, smalare eller rundare, men bortom alla våra yttre drag möts vi som de vi är i detta Nu.

Och Vi ser inte fasaderna längre, utan de vi en gång var, den gång som Är Nu, de vi är i vårt ursprung. Vi delar med oss av skratt och gråt och allt där emellan, allt får finnas i detta Nu. Och ett helande sker i att vi Nu ser det vi inte såg då, och tar ansvar för det vi omedvetet la på andra, det vi inte kunde se hos oss själva.

Alla möts vi vid det livgivande vattenhålet! Alla är inkluderade och välkomna! Alla möts Vi i detta Nu!

Fånig, Kärleksfull, Rynkig, Avslappnad, Grå, Barnslig, Sorgsen, Fri, Annorlunda, Modig, Ful, Avundsvärd, Fet, Kraftfull, Rosa, Arg, Konstig, Rädd, Rolig …. Och alldeles Bedårande…

Vet Du… Du tänker och tycker precis vad Du vill om mig… Här står Jag och njuter av Livet. Ja, Jag njuter av att bara vara här hel och levande, lycklig!

Ja, jag brydde mig så mycket om vad Du och andra skulle tänka om mig…  Men Du du såg inte mig, du hade fullt upp med att tänka på dig själv genom att inte tänka på dig Själv utan på vad du trodde andra tänkte och tyckte om dig och hur Du skulle förhålla dig till allt som snurrade runt dig. Ja, Vem är egentligen Du och Vem är egentligen Jag?

Nu, Nu vet Du sanningen att när Du ser och känner Dig Själv, känner Du också Mig.

En hjälpande hand…

… som finns här när jag inte själv inte når fram. Nu ser jag Dig, och jag vågar ta emot det Du erbjuder. Tacksamt öppnar jag mig för din hjälp och stöd. Handen din besitter den mest otroliga kraft samtidigt som den är magiskt mjuk och känslig. Du visar mig att tillsammans är vi så mycket mer än delarna av oss. Och du lär mig att vi inte behöver se allt för att uppleva helheten.

Vem Är Du ∞ Vem Är Jag

Där är du och här är jag. Och här är du och där är jag.

Du observerar… Ser Mig och först blir jag rädd…

Men Du står där med så mycket kärlek i ögonen och Nu inser jag ju, Du är Ju Jag, Vi är ju Ett. Vi är Ett, här inne och därute för allt är Ett.

Och rädslan som så länge höll mig fången transformeras i Din kärlek, i Vår kärlek, till glädje och just Ren Kärlek. Och Nu leker Vi tillsammans såsom Vi egentligen alltid har gjort men som jag glömde bort, Vi tillsammans, Alla.

Det omöjliga är möjligt…

Kärleken och freden finns inom oss… I kontakt sprider vi den över världen… Tacksam för en underbar vandring i gemensam närvaro… Tack Moder Jord för vackra möten… alla vi som rör oss i kontakt med Dig och som visar att det omöjliga är möjligt… när vi lever i tillit till att våra ”vingar” bär… Är Allt Möjligt!

Grounded in presence, a Present to all of us

Det är gåvan Elefanterna visade mig, en gåva som finns här för oss alla att uppleva. Det är gåvan som förändrar våra liv, allas liv. Att grunda oss i Nuet och medvetandegöra oss om att vi i varje stund gör valet hur vi vill att vår framtid ska gestalta sig. Den gåvan och kraften finns inom oss alla. Tror vi något annat ger vi bort vår kraft.

I ödmjuk tacksamhet till Elefanternas kärlek vandrar jag nu grundad och inbjuder Er alla som vill vandra med oss i detta expanderande medvetande att följa med på vandringen i kärlek och fred.

Connected in Love…

Nu möts Vi, Du och Jag, bortom alla fasader och roller som vi spelade. Fasader som vi trodde gav oss skydd och makt. Du viskar till mig, ”känner Du nu… Vi är i kontakt…Du behövde lära känna mig, och jag dig”. Tillsammans byggde vi tillit genom att öppna oss för varandra. Det är underbart vackert när vi delar vår längtan efter kärlek och fred med varandra, med allt vad det inrymmer som närvaro, respekt, integritet, värdighet och acceptans för Vem Vi Är. I samma anda vågar vi nu dela våra rädslor som höll oss ifrån varandra. Tillsammans utforskar vi och fördjupar vår kontakt.

Du visade mig med ditt mod genom att ta första steget fram i kärlek att du väljer kärleken. Du inbjuder mig att göra samma val. Ett val vi alla kan göra. Du viskar till mig… ”Minns att Vi alla är medskapare i och till den värld vi lever i, i varje ögonblick har du valet att välja kärleken framför rädslan”.

Relaxation and tranquility

Konungen av djur visar oss alla att vi kan göra som han… slappna av och i stillheten lyssna inåt. Med varje medvetet andetag infinner sig lugn och ro i våra kroppar. Och vår naturliga rytm och balans återställs.

Vi gör som konungen, sträcker ut och återknyter oss med Moder Jord och upplever hur vi alla tillhör helheten. Hon viskar till oss alla ”Nu… kom ut, kom ut, och andas med mig… det är inte längre tid att gömma Er. Det är tid att sätta kärleken i rörelse. Era hjärtan bär på svaren, vi är alla i kontakt”.

Min Bästa Vän!

Du lärde mig att bli min egen bästa vän. För om jag inte ens kunde vara min egen bästa vän och älska mig själv precis som den jag är, hur skulle jag då kunna älska någon annan för precis den hon är? Du är så vis, steg för steg visade du mig att acceptera och förlåta mig själv är vägen till äkta kontakt. Att älska mig själv är att älska andra. Vi är alla i kontakt, även om vi inte alltid är medvetna om det.

Så nu viskar jag till Dig det Du så länge väntat på att får höra… ”Jag älskar mig Själv”

Älskade Ella!

Du stod troget kvar… väntade på mig… att jag skulle minnas Dig och hämta hem Dig till mig. Du som jag skapade i lekskolan. Och som bodde med mig under så många år. Först på hyllan över min säng sen allt högre upp i bokhyllan för att en dag flytta upp på vinden. Och så glömde jag bort dig.

Så tog livet en vändning, och när jag kände mig som mest sårad och övergiven så stod Du kvar där. Så många år som Du väntat på mig och Nu visste jag att Du var det värdefullaste för mig att få med mig från mitt föräldrahem. Jag är så glad att vi återigen vandrar tillsammans, Nu, medvetet. Och att Du Nu vill att jag visar Dig och delar vår kärlek med världen.

Andetag…

Du lär mig vad andetag är… Att medvetet öppna mig för Dig. Nu visar Du mig vägen. Hur Vi går upp till ytan, tar in anden i varje cell och så andas vi ut och sjunker djupare in i kroppen. Upp och Ner, In och Ut i det eviga flödet.

Tacksamt öppnar jag mig för Din läkande kraft och låter Dig skölja bort smärtan av att jag stängde Dig ute så länge. Nu tar jag in Dig i hela kroppen, åh vilken skillnad från när jag bara snappade luft för att hålla mig vid liv. Omedvetet var jag rädd för Dig och Din kraft. Idag är jag så förundrad över hur jag kunde tro att det var det som var att leva, att snabbt ta några ytliga andetag. Det var för att överleva, inte att leva. Nu lär du mig att leva medveten, med Dig i Mig, i varje andetag. När Vi andas tillsammans är Vi i kontakt med allt liv, det är att leva och inte bara överleva.

Jag… Flörtig?

Oh nej, inte jag… Men du kanske, du som inte kan skilja mellan flört och sann kärlek. För det måste du förändra perspektiv min kära.

Se på mig, Nu… kan du se vad jag gör? Ett öga ser inåt… det andra ser utåt… I balans… Och du kommer att finna att den sanna kärleken väntar på dig.

Älskade Sinne…

Vår resa har varit lång, och den fortsätter, från huvudet ut i hela kroppen. Tack älskade Du för allt du gjort och gör, och för att du har kämpat för mig under alla dessa år. Utan dig hade jag inte idag vandrat med Elefanterna i detta Nu. Så mycket kunskap du inhämtat och omsatt, från naturvetenskap till ekonomi och vidare till beteendevetenskap och mer. Vi har varit och är i ständig utveckling. Nu på många fler plan än bara akademiska. Du lär mig att Du finns överallt, inte bara i huvudet, utan vidare ut i hela kroppen. Och nu, när jag inte längre ställer mig i vägen för dig utan låter dig samskapa med alla våra delar, visar du mig din verkliga intelligens. Du är så mycket mer än vad jag kunnat förstå, och jag är ledsen att jag har bråkat med dig men jag ville ju förstå allt. Nu när vi alla dansar tillsammans flyter glädjen genom oss. Lättheten med hur Du tar dina kliv framåt i tillit är underbart att vara del av.

Älskade Kropp…

… nu tar jag hand om Dig. Tänk så många år du bara fanns där för mig, utan att jag nästan noterade dig. Jag uppmärksammade dig först när ”du” klagade. Och jag gjorde allt för att tysta dig. Jag är så ledsen att det tog så lång tid innan jag började lyssna på din visdom. Nu, steg för steg visar Du mig att det är genom Dig jag verkligen lever livet. Utan kontakten med dig är livet en tom fasad. Nu upplever Vi det sanna livet som pulserar här och nu. Men först behövde jag börja lita på dig igen. Du som jag stängt ute så länge, när jag ”levde” från huvudet. Det gjorde för ont att känna dig, älskade kropp. Nu berättar du sanningen för mig, att det är via dig när vi lever i kontakt, läkningen sker. Paradoxalt, som mycket i livet, sker helandet genom att omfamna smärtan. Du lär mig att det var mina tankar, om att något var fel, som stod i vägen för läkningen. Kroppen, Du vet ju hur du läker mig när jag slutar att motarbeta dig. Nu vandrar Vi tillsammans och jag njuter med Dig, och Du gläds åt att jag Nu omfamnar Dig fullt ut.

The Yogi King

Välkomnar oss på resan in i vår magiska kropp, kroppen för allt liv. Vi njuter i sällskapet, släpper alla tankar som vill etikettera, döma och värdera dig älskade kropp. Vi bara Är, följer Dig, förnimmelserna av liv som vibrerar inom oss till mer kontakt. Vi låter andetagen ta oss ännu djupare in i fullständig närvaro. Vi hälsar den uppåtgående solen och tackar för ännu en ny dag öppen för livets mysterium. Tack älskade kropp som öppnar porten till närvaron och kärleken.

The Philosopher

Tack fina Du, som just Nu ser Dig och inser att Du är ju inte filosofen som vill klura ut svaret på frågan. Du är ju Jag. Nu tillsammans. Vi vilar lugnt här med filosofen som vet att när pusselbitarna läggs öppnas det nya förståendet.

Tack filosofen nu vet jag hur värdefull del du har varit och är för helheten. Nu vandrar Vi rofyllt tillsammans i kärlek, tillit och respekt, öppna för Livet.

Får Jag ge dig en blomma?

För Du är vacker som en blomma. Jag ser dina ”taggar” som liksom du vill skrämma bort mig,men bortom dem ser jag din längtan att ta emot gåvan.

Hur svårt vi gör det för oss när vi är rädda… omedvetet för vad gåvan ska innehålla. Vill givaren ha något av mig, eller?

Nu stannar Vi i kontakt, Här och Nu, och allt är tydligt. I gåvan ligger glädje och kärlek. När vi möts i sann kontakt då är VI både givare och mottagare, mottagare och givare i det ständiga flödet. Allt är öppet och inget är dolt när vi möts som de vi är i vårt ursprung.

Vem Observerar Vem?

Vem ser Ni? Och Vem ser jag? Ser Vi Varandra? Det jag ser är kanske inte alls det du ser. Och vad du tror att jag ser är kanske något helt annat än det jag ser, trots att vi observerar samma ”sak” eller händelse. Ju mer jag öppnar upp för ”Vem är jag” och lever i kontakt med Observatören inom mig inser jag att stigen till äkta möten är att jag stannar i kontakt med min Observatör. Observatören som vilar i Nuet och gör mig uppmärksam på när tankar och känslor försöker dra mig iväg från Nuet in i gamla historier. När så sker är jag inte öppen att se verkligheten som den är utan jag ser den genom gamla mönster som skapar en verklighet som ingen annan upplever. För andra upplever sina verkligheter genom sina mönster. Tills den dagen vi väljer att lyssna på vår inre Observatör som vill guida oss till äkta möten i kärlek. Var och en grundade i sitt Själv nyfikna och öppna för Vem Är Jag och Vem är Du! Nu möts Vi och Ser Varandra!

Livets Dans!

Pågår här och Nu. Jag känner hur energin pulserar i mina ben och sprider sig ut i hela kroppen. Jag älskar att dansa! Ser du hur vi svävar när vi låter livet föra oss ut i dansen?

Jag som fick höra att jag inte kunde dansa. Och som jag trodde på så länge. Nu vet jag något annat… Att vi alla kan dansa när vi lyssnar inåt… Kroppen vet hur, och tar oss med ut i dansens virvlar när vi släpper vår rädsla att inte veta hur nästa steg ska tas… Alla är vi inbjudna i denna glädjefyllda dans…

Välkommen med i dansens virvlar och känn livet pulsera genom dig till mer liv i Livet.

Tjurig… Jag?

Inte jag inte… se, ta in buffelns kraft… känn hur det känns i kroppen när du håller fast vid en tanke, åsikt, upplevelse som gör att du hamnar i försvar och kanske går till angrepp. Hur skulle det vara att ta tjuren vid hornen och se in i ditt innersta, medvetandegöra dig om att det är din egen buffel du möter. Fast du så gärna tror att det är någon annan som är buffeln i ditt liv. Vi har alla en buffel i oss som vill lära oss något om oss själva.

En underbar buffel som ger oss som gåva att bästa sättet att möta andra bufflar på är att vara vän med vår egen buffel. I kontakt står vi stadigt grundade i Nuet. Ta Nu in kraften, äg den, ge inte bort den till de du tror är bufflarna. När vi gör så är vi fria från gamla mönster av att skydda och försvara oss. I kontakt är vi redo att möta andra bufflar på vandring med ett öppet hjärta och se att de precis som du var, är rädda för sin egen kraft. Alla vi möter på vår vandring erbjuder oss möjligheten att läka våra gamla sår och öppna för kärleken i och till livet.

Bufflarna vet att de inte behöver visa sin kraft, de Är den. Det är vi människor, som när vi inte är i kontakt med vår egen buffel, försöker spela rollen av buffel för att skrämmas och på så sätt ta kraft från de som inte är medvetna om spelet.

Se nu på buffeln, ser du hur han lever i fredlig samexistens med alla varelser som respekterar honom? Det valet har vi människor också. Och det börjar med att leva i fredlig samexistens med alla delar av oss själva.

Filled of Joy!

Här ligger du och njuter! Lycklig över att bara finnas till. Orädd för mig, trots att vi är varandra nära nu. Jag tackar elefanterna som lär mig att vandra i kontakt i Nuet. När jag vandrar i nuet är jag bara en människa, en bland alla andra varelser som vandrar här på Moder Jord. Förr när jag var på vandring utan sällskap av elefanterna flydde de andra djuren och lät mig inte komma nära. De visste att jag var någon att vara rädd för, för jag var omedvetet rädd för dem och mig själv. När jag vandrar i medveten närvaro välkomnas jag som en av alla varelser som lever i kärlek och respekt för och med varandra.

The Flower Girl!

Du Är Skönheten! Som blommar inifrån och ut. Tack älskade som bjuder in oss att se det som kan vara dolt för oss när vi glömt bort vår kontakt. Du visar oss att vi alla har skönheten inom oss. Och att vi alla kan få den att blomstra. När vi lever i kontakt och våra hjärtan slår i takt med Moder Jords ser vi skönheten slå ut i full blom vart än vi går. NU, NU och NU vandrar Vi här tillsammans.

I have a dream

Se in i mina ögon… vem ser du? Se djupare … och det är likheterna du ser. Ja, där är du ju, du också. Nu, i kontakt ser du likheterna?!

När du väljer att fokusera på skillnaderna ser du inte mig och vi har inte kontakt. Se likheterna och inte det som skiljer oss åt… för det är mycket mycket mindre än du tror… Häri ligger nyckeln, vad du väljer att lägga din uppmärksamhet på växer.

Min dröm som jag lever är att vi väljer att se vad som gör oss lika och inte det som skiljer oss åt. Lyssna på ditt hjärta… Det guidar dig till kärleken som förenar oss alla.

Jag tar täten…

Allt är möjligt när jag har Kärleken bakom ryggen. Ja, det är min mamma! Känner du henne? Hon är så stolt över mig. Och för mitt mod att ta täten och visa dig kärleken.

Jag går Dig till mötes nu, Du som vill uppleva min Mamma och mig. Vi vandrar här för Er alla som i kärlek vill ta del av Moder Jords skönhet och visdom.

Tacksamheten till Mamma går inte att beskriva i ord, den måste upplevas. Och den upplevs i varje andetag under vår vandring

I Knew You Were Waiting…

Så möts vi igen. Som jag längtat. Nu är Vi i kontakt igen. Jag tar emot och njuter av din beröring. Jag gav aldrig upp hoppet. Jag visste att vi skulle mötas igen, och igen, och igen…

Ibland kommer vi ifrån varandra på vår vandring. Men i djupet av våra hjärtan har vi kontakt och vet utan att förstå att vi kommer mötas igen. Allt handlar om kärlek och tillit!

Vem Är Du?

Du kommer svävande mot mig… flyger med lätthet rakt mot mig. Jag förstår inte vad det är mina ögon ser… Jag ser in i dina enorma ögon… och jag vaknar…

Du stryker tätt förbi mig och viskar, kom med mig… du är i det okända… när du släpper dina tolkningar av världen är allt möjligt… följ med och jag lär dig sväva fram här med mig.

Fina Du

Viskar Du till Mig.

Vi behöver inga ord egentligen, men Du övar Dig… Tar in orden som om du hörde dem för första gången. Och kanske så är det så. Det är första gången du verkligen i djupet omfamnar och upplever sanningen i dig.

Fina Du! Orden klingar i kroppen, vibrerar av kärleken mellan oss.

Hej Du! Jag är Smiley!

Vill du hjälpa mig? Och dela med dig av ett leende till alla du möter?

Vad glad jag blir!

Och Du, fortsätt le även om du tappat en tand eller så… Det gör jag! Du ser, det betyder inget. Ditt leende är så vackert… det sprider en sån go värme när jag möter dig. Känner du det i din kropp också, hur värmen sprider sig…

Du ser, ett leende kan göra hela skillnaden om vi har kontakt eller inte!

Pratar Du med mig?

Hörde jag rätt? Säger Du att Du älskar mig? Att Du älskar mig precis som Jag Är?

Nu lyssnar jag…Säg det igen är du snäll…

JAG ÄLSKAR DIG PRECIS SOM DU ÄR!!!

Uppmärksamma & Livet är ett glädjefyllt äventyr

Att vara uppmärksam är skillnaden mellan att leva och vara död på savannen. Alla har vi valet att leva våra liv som en ny strålande dag på savannen, öppna och närvarande i alla möten.

När vi lever närvarande i våra kroppar och följer livets pulserande flöde kan vi njuta av och glädjas åt även det som kan synas som ett dödligt hot mot vår överlevnad. Lugnt förankrad och i tillit till kroppens kraft njuter vi av mötet med geparden. När vi litar på våra kroppar transformeras rädslan till glädje, glädje över att leva här och nu.

Alla har vi möjligheten att upptäcka våra egna rovdjur som bor i vårt inre. Rovdjur som vi föder med våra tankar och känslor när vi är omedvetna. Tankar som tar oss bort från det innevarande ögonblicket och bort från upplevelsen av livsenergin som flyter inom oss. Vi möter även rovdjur därute och som vi kanske också försöker hantera med vårt tänkande, som bara tar oss längre bort från oss själva och den inneboende kraften. När vi mycket uppmärksamt och medvetet, grundade i våra kroppar, möter rovdjuret i Nuet finner vi att rädslan försvinner och lämnar plats för glädjen och kärleken.

Nuets transformerande kraft finns här tillgänglig för oss alla när vi gör valet vad och vem vi ger vår uppmärksamhet åt. Savannen finns här och nu. Och vi kan alla möta och omfamna vårt inre rovdjur och upptäcka skönheten och styrkan hon ger oss när vi vågar möta henne och lyssna på vad hon vill förmedla till oss. När vi Nu vandrar tillsammans i respekt och integritet och vi i det yttre möter ett annat rovdjur, möter vi honom lugnt och utan rädsla. Vi vet nu att även han är en av Moder Jords barn, ansvarig för sitt eget liv och de val han gör. Vi har alla vår fria vilja att expandera vårt medvetande och skapa mer glädje och kärlek i Nuet.

Hänger Du på?!

Ser du… Jag är med! Vill du hänga på? Du är så hjärtligt välkommen! Du som Vi som vet att vi alla har valet och möjligheten att skapa den värld vi vill leva i.

Och du som ännu inte vet det… ännu … Du har all den kraften i dig, Du också! Häng på!

Tiden är Nu! Vi kan inte vänta på att någon annan ska skapa den värld vi vill leva i. Vi lever den just här och nu!

Jag och mina vänner väljer glädjen och kärlekens stig!

Här kommer hon… Äventyrerskan…

Öppen för det nya livet tar hon sina utforskande steg till mer kontakt. Hon vet att mamma ligger ovanför i trädet och med en beskyddande blick följer hennes steg ut i världen. Mamman som vet att dottern behöver stärka tilliten till livet genom att pröva sin smidighet och styrka i nya möten.

Ja, hon är en sann äventyrerska som inte låter gamla minnen hindra henne från att utforska glädjen och kärleken. Hon strålar ut frid och värme i full närvaro. Nu möts vi! Vi är varandra nära nu. Gamla rädslor som hindrat oss från vår kontakt försvinner. Modiga du som med tillitsfulla steg bjuder in oss alla till mer kontakt, glädje och kärlek. Du visar oss att allt är möjligt när vi vågar utforska livet utanför våra gamla mönster. Livet är det som pågår här och nu. I varje andetag är vi i kontakt!

Livets pussel…

Jag älskade att lägga pussel som barn… att finna den rätta biten. Sedan fortsatte jag av bara farten att göra så i livet, att söka efter pusselbitarna där ute. Övertygad som jag var att någon annan hade den rätta biten. Och jag fick aldrig ihop pusslet…

Nu när hjärtat guidar mig kommer pusselbitarna till mig. Det är det allra vackraste pussel, det är Livets pussel. Och jag skapar det inte längre ensam på mitt rum som när jag var liten… utan alla är Vi medskapare av livets vackra pussel.

Äkta kontakt…

…utan hinder… och förväntningar på hur vi ska vara. Vi bara Är, lever i kontakt med vårt autentiska Själv. Häri ligger friheten och kärleken.

Och i detta Nu möter jag dig min älskade i ren kärlek och äkta kontakt.

I’m the Boss…

… I mitt liv! Jag stannar upp en stund i leken för att du verkligen ska se mig… Kom närmre… Se mig djupt i ögonen… Ser du… allt finns redan här i mig. Ser du nu hur jag lyser av tillit och kärlek!

Jag har väntat så länge på dig! Äntligen vill du också vara med och leka. Du tillåter dig släppa alla tankar på vad allvar och lek är. Och tron på att du inte får vara Bossen i ditt eget liv. Nu följer vi med lekens energi till nya livsbejakande insikter i glädjen till livet.

Kom med och lek med oss du också, DU som vill bli boss i ditt eget liv. Livets ”playground” är här för dig också att ta del av, i detta Nu.

Energi i olika former

Jag vet hur jag fyller på energin så jag får förnyad kraft att leka med dig min vän. Oftast ser du mig i glädjefylld lek i full fart, ner och upp och runt leker vi ta fatt. I full tillit, till att nästa träd sträcker ut sina omfamnande armar och fångar mig, hoppar jag dig till mötes.

Men även jag behöver stanna upp en stund och i stillhet fylla på med ny energi. Jag andas in och ut, och jag njuter fullt ut i den här stunden.

Att hålla balansen även när det stormar…

Vi har alla två vingar som bär oss, men många av oss lever som envingade varelser. Ett liv som får oss att röra oss i samma cirkel om och om igen. Det är våra två vingar som när de verkar tillsammans lyfter oss och ger oss perspektiv över det upprörda havet därunder. Vår utmaning som människa är att öppna för vår kropps mysterium. Vår kropp som vet hur det är att leva i balans och harmoni när vi integrerar vetskapen om att vi är två vingade. Du visar oss hur vår andra vinge utvecklas när vi lyssnar till det du berättar. Nu lever vi i tillit till att vingarna bär när det gungar under våra fötter.

Full av förundran…

för den skapande handens kraft… att känna livet pulsera i kroppen… tacksam att leva livet här och nu som en nyfödd och återupptäcka den magiska kroppen som vårt levande väsen är en del av.

Nu träder jag fram…

… från allt jag gömt mig bakom. Jag är ren energi ∞ kärlek.

Tacksam att leva i denna fantastiska skapelse som kroppen är det synliga beviset för. Livets Underbara Paradoxer!

Framåt tillsammans…

Följ mig… det här är ju kul… Jag tar dig med dit du ska, vi är på väg… och du behöver inte veta var och hur, utan vila i din tillit till mig som du gör.

Det är här vi finner glädjen, när vi är tillsammans och inte separerade. Ja du anar rätt…bakom mig döljer sig min vän… Nu, ser du henne? Så du ser, vi är inte ensamma när vi är medvetna om livet som pågår här och nu.

The Great Mother

Här kommer hon, Modern. Hon som inte räds någon. Hon som leder sitt barn till vatten. Till och med lejonen viker undan i frid och respekt för henne. Och nu kommer barnet fram, trygg vid sin Moders sida dricker hon sig otörstig. Modern vet vad vi ärligen behöver och inbjuder oss att ta del av hennes gåvor. Hon som vet att alla är vi barn till henne.

Från Djupet…

…dyker Du upp och visar Dig, hela ditt magnifika Jag. Ah… det är ju jag också… Åh… tänk vad jag älskar dig, precis som du är… även du är en skönhet i mitt liv… från djupet visar du mig att älska alla delar av mig.

Du är så vacker … på ditt sätt… tänk så mycket som går förlorat när vi bara ser ytan… tacksam att du tar mig med ner i djupet för att omfamna allt mer av skönheten i mig.

Var inte rädd säger du, det är aldrig som du tror, här under bultar det varmaste och kärleksfullaste av hjärtan. Ju mer du känner dig själv, ju mer känner du mig och alla andra.

Tillsammans i äkthet!

Den varma lugna glädjen av att vara tillsammans sprider sig i kroppen. Inga krav och förväntningar på att jag ska vara på något speciellt sätt. Ja, det är ren lycka att inse att jag inte behöver anpassa mig, om jag inte själv väljer det… medvetet väljer det. Tiden är förbi då jag av rädsla för vad andra ska tycka och tänka hindrade mig själv från att visa mig som den jag är. Älskade flodhästar! Ni är mycket, av allt! Ni tar Er plats då Ni behöver Ert utrymme för att vara. Ni visar mig hur jag kan njuta och vara i mitt territorium även i nära sällskap med andra. Stigen för äkta och ärliga relationer vandrar vi nu fram tillsammans. En stig vi vet alla kan vandra, om man väljer den.

Tid att flyga!

Att ha modet att flyga kommer med tilliten, tilliten till att jag inte är ensam utan är en del av alla som samskapar. Livet är fullt av paradoxer. För att kunna flyga behöver jag vandra med elefanterna. Elefanterna vet allt om vikten av grundning, jordad här och nu, i det evigt innevarande ögonblicket. De visar mig att vi alla bidrar med vår del till helheten. Nu glider vi med en underbar lätthet fram i skyn. Din blick är genomträngande och du ser allt. Tack du fina Glada som med dina vingar lyfter mig till nya perspektiv. Du vet och lär mig att mycket inte är som det ser ut att vara. Du bjuder in mig att från nya perspektiv se på mina mönster i livet. Mönster som hållit mig kvar i historien. Det är smärtsamt att se en älskad inte välja livet. Idag vet jag att smärtan är min, att jag kan sörja och att valet finns att släppa taget om historien och smärtan. Jag vet inte vad som är rätt för någon annan och varför någon gör de val de gör. Nu med din hjälp släpper jag taget om dessa gamla mönster. Jag flyger med dig och gläds åt att känna att vingarna bär. Vi välkomnar alla att flyga, vandra, simma, på alla sätt komma i rörelse, att ändra perspektiv och vara en samskapare i livet. Med mina nya perspektiv vet jag att alla är inbjudna och att alla väljer sin egen väg.

Res Dig ur Din skugga!

Skuggan är för alltid en följeslagare till oss. Och vi har alla valet, och möjligheten, att resa oss ur vår skugga och att sluta låta skuggan omedvetet styra våra liv. I skuggan finns alla upplevelser, både ”ljusa” och ”mörka”, som vi av olika skäl inte kunnat möta och integrera medvetet i oss. Skälen är ointressanta, det intressanta och livgivande är att börja gå. Varje närvarande steg expanderar vårt medvetande, och är ett steg till ökad frihet och kärlek.

Och Nu, Nu är skuggan nästan osynlig. Nu är det Dig vi ser. Hur Du går mot oss lugn, kraftfull och värdig. Steg för steg, guidar du oss till ökat medvetande. Tack älskade Elefant som delar med dig av all din visdom och låter oss vandra med dig i tillit och kärlek.

Att bita ifrån…

är en nödvändighet för att inte bli uppäten. Och det räcker att göra det energimässigt, inte bokstavligt. Att vara i kontakt med sin kropp och uppleva vad olika känslor vill förmedla till oss är livsviktigt. Ilska var en känsla jag tidigt lärt mig inte var okej att ha, och som jag därmed tryckte undan, livrädd för vad den kunde medföra. Idag vet jag att ilskan när den nu erkänns, omfamnas och flyter sunt och fritt inom mig hjälper mig sätta sunda gränser.

Konturerna av ett liv…

Älskade du som stolt och tydligt omfamnar allt liv. Majestätisk vandrar du fram över savannen, trygg och tydlig med vem du är. Du vet att allt finns inom oss själva. Du visar oss hur vi i utforskandet av vad som döljs inom konturen steg för steg skapar mer livskraft i livet. Ju tydligare och klarare vår kontur av vårt sanna Själv blir, ju friare blir vi att leva vårt liv i respekt, värdighet, tillit och kärlek.

Alone but not lonely

Tacksamheten är stor och den rofyllda glädjen sprider sig i hela kroppen. Vilken ynnest det är att få vandra här ensam en stund. Du visade mig att vägen jag sprang med alla andra var den ensamma vägen, vägen till större och större ensamhet. Och att jag behövde bli ensam för att finna stigen som tog mig från känslan av ensamhet till kontakt. Nu fortsätter jag min vandring, i vetskapen att vi alla är i kontakt.

Kontakt…

Vad gjorde mig så rädd för dig? På vandringen med elefanterna möts vi, igen och igen. Och Nu, när jag stannar upp och verkligen ser in i dina ögon, förstår jag att jag behöver inte veta svaret på frågan. Ja, du är den mest framgångsrika jägaren på savannen men när vi möts i kontakt, du och jag, är det din kärlek du förmedlar. Och jag förstår att det var min egen rädsla som stod i vägen för kontakten, ”egot” som ville ha kontroll och alltid veta varför.

Nu stannar jag i min kropp, och härifrån möts vi, du i din och jag i min. All visdom visas i dina ögon, när jag vågar stanna i kontakten. Du visar mig att när jag inte är i kontakt med mitt autentiska jag och själen, blir jag lätt ett byte eller ett rovdjur. När vi lever i kontakt, lever vi alla i respekt, värdighet och kärlek till allt och alla. I vår kontakt transformeras rädslan till kärlek.

Alla är vi sårbara medan vi letar efter källan…

Även djurens konung är i behov av källan till allt liv. Han riskerar sitt liv för att dricka ur den trots att andra rovdjur lurar under ytan. Han visar oss hur vi kan närma oss källan i stor respekt för allt levande, samtidigt i kontakt med vår sårbarhet. Vi delar alla på denna källa, oavsett om vi är kungen eller någon annan. Källan som ger oss kraften.

Är du, som jag, öppen och nyfiken på livet…?

Men att det känns tryggt att veta att Mamma är alldeles i närheten när jag tar mina utforskande steg ut i det nya livet som pågår här och nu. Jag vill ju så gärna veta hur det är där ute… jag sträcker mig ut och framåt för att få kontakt. Och ja, där är du ju! Men vågar jag ta steget ut i det okända och till mer kontakt ?

JA!!! Jag vill, jag vågar, jag kan, jag gör!

Med Elefanternas stöd är allt möjligt. Som en trygg Moder håller de energin när jag, vi, tar våra steg till mer och mer kontakt. Och de ler och gläds åt och med oss alla som får kontakt. De vet att det är det som gör skillnad i världen.

Kontakt med förhinder…

Som jag längtade efter denna kontakt med dig, men när du erbjöd mig den blev jag livrädd. Tack du älskade Elefant som inte gav upp utan om och om igen visade mig din kärlek, så att jag till slut vågade visa min.

Du lär mig mer och mer om vad kontakt är. Du guidar mig förbi hindren som stod, och står, i vägen för kontakt. Kärleksfullt visar du mig att det var jag själv, min rädsla, som var det första och största hindret för genuin kontakt. Tacksam att du lärde mig det, det ger mig hopp för det är någon jag kan påverka och förändra. Att ta steget ut och vandra med dig och i varje möte lära mig mer om kontakt och kärlek till varandra är en magisk gåva. En gåva vi delar med alla som vill leva i kontakt och kärlek. Vi har alla denna möjlighet att se och komma förbi de hinder vi upplever finns för att leva i genuin kontakt och kärlek, i alla relationer.

Att ta emot…

Gåvan av att helt självklart ta emot för jag vet att jag är värd det. Som litet barn ifrågasätter man inte det självklara, att jag har ett värde bara som Jag Är.

Längs livets vandring tappade jag bort det självklara och skapade mig många strategier som hindrade mig från att ta emot, av rädsla att jag inte skulle kunna ”betala” tillbaka. Idag vet jag att jag erbjudits så många gåvor som jag inte sett, eller sett men inte vågat ta emot. Jag känner stor kärlek till henne i mig som var så rädd. Nu tar jag tacksamt emot och Vi växer i takt med att jag tar emot. Och i takt med att jag växer har jag allt mer att ge, till andra som vill växa, utvecklas och dela med sig av sina gåvor. Tillsammans har vi så mycket att ge genom att våga ta emot, känna och leva vårt eget unika värde.

Balansakt på hög spänningsnivå!

Tack älskade du som visar mig hur du, efter att förlorat halva din svans, återvann din kraft och balans. Du vet hur du använder energins flöde för att komma till liv igen. Vi möts och din livsenergi lyser igenom. Vi samspråkar och du visar mig vägen till balans, att vi alla kan komma i balans i och till livet om vi följer energins väg. I kontakt med kraften som flyter i våra ledningar kan vi förändra liv.

I takt med Livet

Elefanterna vet att vandra i takt med livet. De ligger inte steget före, eller efter, utan vandrar i takt med Livet som pågår Här och Nu. De inbjuder oss alla till att vandra i denna takt. Att känna Moder Jords andetag i våra fötter, i ständig kontakt. När vi känner det finns det inte längre några behov av att försöka springa varken, för fort, för långsamt eller att stå stilla i att inte veta hur komma vidare i livet. Känn in friden och kärleken i att vandra i takt med livet i detta Nu.

Vilket avtryck lämnar du?

Vi har alla ett val vilka avtryck vi lämnar efter oss här där vi vandrar fram. Med elefanternas stöd vandrar jag kärlekens kraftfulla stig. Under vandringen innebär det att jag tar ansvar för de rädslor jag möter och som vill ta mig bort från kärlekens stig. Jag är djupt tacksam till alla som vandrat och vandrar vid min sida för att transformera rädslor till ren kraft och kärlek. Vi har alla denna möjlighet att medvetandegöra oss om våra val, och vilka avtryck vi lämnar efter oss är vårt eget ansvar.

Älskade Syster!

Tack för att du finns i mitt liv! En lång vandring bort för att komma hem igen och till att vi möts på ett helt nytt sätt. Nu som ”systrar”, inte stora respektive lilla syster. I stor respekt och kärlek till att vi växte upp tillsammans i samma familj men kom att vandra ut i livet på olika stigar där jag till slut gick vilse. Jag tappade bort mig och kontakten med dig. Glädjen och tacksamheten går ej att beskriva i ord när jag nu med elefanternas stöd vandrar i kontakt igen och att vi återknutit vår kontakt älskade syster. Jag lever nu min kärlek till elefanterna och minns din kärlek till flodhästarna när vi som barn följde livet på savannen i vår tv soffa. Denna bild är till dig älskade syster!

Jag ser Dig…

Även när du döljer dig i gräset så vet jag att du är där. Det är inte som du tror, att du ser mig. Jag hälsar dig välkommen att träda fram och möta mig, såsom du är och jag är. Friheten när vi möts bortom det vi döljer oss bakom är magisk. Du behöver inte vara rädd för mig, även om min kraft är stor. Jag vandrar med kärleken i det ständigt innevarande ögonblicket.

Vi älskar varandra… och visar det…

Elefanterna vet att visa sina känslor, på många olika sätt…

Tillsammans med elefanterna är alla känslor välkomna, uppskattade och de flödar fritt. Elefanterna vet att kroppen bär och minns det jag en gång inte kunde hantera utan gömde undan, t.ex. sorg, vrede och rädsla. I kontakt med elefanterna kom jag i kontakt med min själ och tårarna började rinna, helande tårar, av sorg men också av glädje och kärlek. Jag som varit så rädd för att gråta, nu kom tårarna, och rädslan för att visa mig sårbar släpper greppet om mig. Tacksam att elefanterna visar mig vägen till att släppa taget och lita på kroppens visdom. Friheten när gamla blockerade känslor börjar flöda och kroppen vibrerar av liv är magiskt.

Ren Kraft!

Livsglädjen flödar in för varje lager av gamla pålagda skydd som sköljs bort tills det återstår ren kraft i varje cell. Följ med oss ut i det renande och livgivande vattnet för att komma till din kraft. Friheten när vi inte längre behöver dölja oss bakom gamla masker är magisk. Livet är magiskt!

Att beröras…

Att nå ut och fram, att beröras och dela med oss av vår kärlek är magiskt. En kyss och en kram förändrar liv. Tack älskade elefanter som håller all kärlek tills vi är redo att ta emot och in den i våra kroppar.

Det var en lång vandring för mig innan jag vågade öppna mig för kärleken, i och till livet. Att lita på att den också var för mig. Nästa steg var att våga visa den öppet och dela med mig till alla själar som vill vandra med oss. Elefanterna vill visa oss människor en annan väg i denna tid, en väg i kraft och kärlek.

Vilken intressant skugga…

Tänk att jag så länge var rädd för min egen skugga… vad som doldes i och av den. Idag vet jag att så länge jag inte var bekant med skuggan så kontrollerade och styrde den mig, omedvetet. Paradoxen är att skuggan både dolde och innehöll det jag längtade efter och var som räddast för, Kärleken.

Elefanterna vet att alla har ansvar för sin egen skugga, men att de kan hjälpa varandra och andra att få syn på den och till att våga ta klivet och träda fram ur skuggan. VI är födda att vandra med vår skugga men inte i varandras.

Jag älskar mina fläckar och ärr…

Alla har vi våra olika fläckar och ärr. Och vi väljer alla själva hur vi förhåller oss till dem. Det tog mig lång tid att omfamna och älska hela mig. Det har varit en lång vandring där jag fått syn på fler och fler sår som nu transformeras till ärr. Ärr som jag omfamnar för de visar mig att jag lever och tar ansvar för mitt liv. Som sår var de smärtsamma. Det intressanta är att jag själv t.o.m. ”underhöll” en hel del sår från att läka då jag satt fast i gamla mönster om hur jag ”borde” vara, se ut och leva mitt liv. Att tillåta mig älska mig själv och välja min egen stig förändrade mitt liv. Idag ser jag i ärren och fläckarna gåvorna i livet, de visar att jag lever och älskar. Tack älskade leopard som visar din skönhet bortom alla fläckar och ärr, och jag visar min skönhet, såsom jag är. Allt finns i betraktarens öga. Här i ligger friheten!

Jag är lite blyg…

Älskade du, du är fin som du Är. Du behöver inte längre göra dig till och försöka vara någon du inte är. Du behöver inte klä dig i olika masker för att få vara med och älskad. Du syns och är inkluderad, även om du inte alltid trott det. Ja, även när du inte tror att jag ser dig, för att du inte ser mig, så ser jag dig och har alltid gjort. Det är okej att vara lite blyg när du nu visar dig som den du är i ditt ursprung bortom allt du behövt gömma dig bakom.

Låt oss leka…

Att ge mig tid att ”leka”, experimentera och utforska nya oprövade ”stigar” var länge ”tabu” för mig. Fokus var på att arbeta och trygga min pension, mitt liv. På ytan kunde jag verka glad men på djupet var det kontroll som gällde. Jag försökte förutse vad som skulle kunna hända och vidta actions för att förhindra oönskade händelser att inträffa. Idag vet jag att jag kan inte, vill inte, kontrollera livet. Det jag kan är att iaktta tankarna, som tar mig bort från Nuet, och stoppa mig från att bli kidnappad av dem. Och bjuda in till kär lek! Elefanterna vet hur det är att leva i det ständigt innevarande ögonblicket, här där allt flödar med Livet. De välkomnar mig, dig och oss alla med i leken som tar oss in i våra kroppar och till källan av glädje och kärlek.

Reaching high…

För att nå högt behöver jag stå stadigt, grundad i mig själv. Älskade elefanter som visar mig kraften i mina egna steg. Steg för steg tog de mig inåt, för att därifrån nå upp och ut. Ingen kan ta mina steg åt mig, bara jag, men elefanterna visar mig vägen och låter mig utforska, steg för steg, stigen i livet. Tillsammans med elefanterna är jag i tillit till Livet. Livet är som en safariresa, om jag öppnar mig för det. Och det är så jag idag lever livet. På safari är varje dag en ny dag med nya möjligheter och möten. Inget vet jag om vad som väntar runt nästa buske… En elefant kan hända, eller en leopard, ekorre, sekreterarfågel, och giraffer och … eller … ingenting … som blir till allting … Att vara öppen för det oväntade och oförutsägbara tar mig med ut på livets resa. Att släppa fram upptäckarglädjen och inte låta rädslan styra längre är underbart. Välkommen äventyraren i mig och alla Ni äventyrare där ute som väntar på nästa steg i livet… kom med, kom med och vandra med Elefanterna i utforskandet av Livet stig.

Det är aldrig för sent att släppa taget och växa upp…

Även om det är tryggt och bekvämt att stanna hos ”mamma” är det förr eller senare dax att ta klivet ut i livet och utforska din egen stig. Har vi tur har vi en stöttande ”mamma” som puffar oss ut i livet men som för en stund låter oss komma hem igen för att ladda upp lite energi för att sen ta nya steg ut igen, till än mer frihet.

Jag klarar mig själv!

Det var länge ett omedvetet ledord för mig. Och jag var också stolt över att klara mig själv. Jag frågade inte om hjälp, eller ens tog emot hjälp som erbjöds mig, om det på något sätt kunde få mig att framstå som svag och en som inte klarar sig själv…
Vilket jag idag vet handlar om att jag inte överhuvudtaget vågade vara i kontakt med min sårbarhet och det sköra i mig. Att våga öppna upp och inkludera det har varit en lång vandring. Det har varit ett steg fram och ett tillbaka, ett nytt steg fram, vacklar till och så sakteliga med små steg så går det framåt. Att vara i kontakt med min sårbarhet och skörhet öppnar för en helt annan kontakt med andra varelser och till mer kärlek.

Elefanterna vet att ”ensam är stark” är en chimär. Vi är här för att stödja och ge kärlek till varandra. Och för att få energin att flöda fritt behöver vi både ta emot och ge från vårt hjärta.

Livet är underbart!

Att vända upp ansiktet och njuta av solen som strålar ner på oss alla. Att sträcka ut och ta emot och känna livet flöda i kroppen. Andas in och släppa taget om all gammal ”historia” som hindrar oss att ta emot livets rikedom. Allt finns i nuet. Tacksamt låter jag mig inspireras! Jag provar, en gång, två gånger, flera gånger… sakta sakta släpper spänningarna i kroppen som hållit mig kvar i det förflutna och genom vilken lins jag betraktat framtiden. Insikten att det är jag själv som väljer hur jag uppfattar livet är befriande. Vandringen dit gick via kroppen, inte intellektet. Tack älskade kropp som bär och håller livsenergin flödande!

Att bita i gräset…

När tankarna drar i gång och lyfter mig bort från nuet hjälper Moder Jord mig tillbaka till Nuet genom att på olika sätt ”lägga fälleben” på mig. Allt för att få mig att komma tillbaka ner på jorden igen. Jag inser att jag behövde ”landa” i mig för att nu börja gå på nytt, på ett medvetet sätt. Tacksam att få möjligheten att vandra på just det sätt det är menat att jag ska vandra på, i min takt och inte i någon annans takt. Mitt sätt att vandra är inte ditt sätt, men elefanterna bjuder in oss alla till att upptäcka vårt eget unika sätt att vandra på.

Hjälp!!!
Har du fastnat?

Jag vet hur det känns att sitta fast och kämpa för att ta mig upp igen, om och om igen. Det är lätt att halka ner i gamla hål och låta tankarna dra igång den ena ”katastrof” tanken efter den andra. Tankar som bara tog mig djupare ner i gyttjan och känslan av att vara ensam i denna upplevelse. Idag vet jag att jag inte är ensam om att uppleva och ha upplevt det jag gör. Och att sitta fast också för något gott med sig. Att inte längre kunna fly från det jag inte ville möta, i mig, var också vägen ur hålet. Elefanterna vet att kraften att ta oss upp finns här när vi släpper tankar, och blockeringar i våra kroppar, som hindrar kraften att ta plats inom oss. Vi står här bredvid dig och stödjer dig i att vara i nuet medan du släpper in kraften i ditt liv. Kraften finns i nuet, inte i historien eller framtiden.

Come on, let’s fight!

Insikten att den, det eller de jag fightas med där ute egentligen är en del av mig, slår mig. Den andre bara speglar en annan av del av mig. Tänk så mycket energi jag under åren lagt på att ”fightas” där ute, en fight där jag och min kombattant suttit fast i en ständigt pågående dans, bara i olika graders intensitet. Och om en kombattant avvikit från striden har det ganska omgående dykt upp en ny. Tills den dag jag gör ett nytt val. Att möta kombattanten i mig och medvetandegöra mig om att fighten pågår ”här inne” och är mitt ansvar. Friheten för varje gång jag hinner stoppa mig själv från att gå in i en ”fight” är stor och tacksamheten till elefanterna som ”håller” mig i dessa möten är oändlig. Och ibland hamnar jag åter i nya fighter. Men nu vet jag att i varje möte har jag, och kombattanten, möjlighet att lära oss något nytt, om oss själva, som grupp och om Livet på Moder Jord. Elefanterna vet att allt är lärdomar till mer medvetenhet!

Halloj… Vart är Ni på väg?

Att inse att flockens väg inte var min och att våga vandra min egen väg krävdes mod. Mod jag inte anade jag hade. Idag vet jag att vi får hjälp på vägen, av vår själ och ”Livet”, när det är tid att vandra vidare och sluta följa en väg som inte är vår. Livet ”serverade” mig möten och omständigheter, exempelvis att jag blev av med mitt jobb, för att få mig att reflektera över vems väg jag vandrade. Jag är djupt tacksam till alla som på olika sätt bidragit till att jag idag vandrar med elefanterna i detta Nu.

Kom igen, stå inte bara där…

Vi är skapta för att röra oss. Allt är i ständig förändring. Kom igen… Med åren är det lätt att stelna till och fortsätta göra som ”man alltid har gjort”. Det kan upplevas tryggt. Men det är en illusion. Livet pågår hela tiden, allt är i ständig förändring och utveckling. Och jag har valet om jag ska börja vandra, eller stå kvar. Ofta är det av rädsla för det okända som gör att vi stannar kvar. Jag har gjort mitt val och jag vandrar med elefanterna. Glad och tacksam för deras knuff och stöd att börja vandra, här och nu, i och för Livet.

Hur många ögon har du?

För inte alls länge sedan var jag livrädd för spindlar, även våra svenska ”harmlösa” spindlar. Nu hälsar jag dem välkomna i mitt liv. Vilken gåva i livet att ha dem runt omkring oss. De finns överallt, i alla dess slag och det är så intressant att studera hur många ögon de har. Undra vad de ser som inte jag ser? Hur många ögon har du? Och vilka ser du med? Och vad ser du? Spindlarna hjälper mig att få upp ögonen för allt som bara väntar på att bli upptäckt, om jag bara öppnar mina ögon, alla. Men först behövde jag transformera rädslan.

Att dö…

Rädslan för att bli ”dödad” höll mig fast tills jag började vandra med elefanterna. En rädsla jag inte ens var medveten om. Men som styrde mig från att leva mitt liv fullt ut, i min sanning och i kärlek. Spindeln visade mig skillnaden på ”neurotisk” rädsla, som paradoxalt just dödar liv, och den rena flödande känslan av rädsla som ger liv.