FÖREDRAG

Interaktiva föredrag med bildspel som inbjuder deltagarna till reflektioner och nya perspektiv på och i Livet

SPEGEL, SPEGEL ∞ PERSPEKTIVSKIFTE

Spegeln finns på de mest oanade ställen när vi börjar se. När vi lever närvarande inser vi att livet speglar oss. I Nuet öppnar vi oss och ser, och skifte av perspektiv sker. Nu ser vi det vi inte såg innan. Det som finns där ute är här inne, och det som finns här inne finns där ute. Vi inser att allt finns inom oss och vi ser att det är vi själva som skapar den verklighet vi ser och lever i. Och när vi inte ser, stödjer livet oss genom att spegla oss. Och vi kan välja om vi vill se spegeln och vad den vill säga oss eller inte… Men den finns här, i detta Nu!

Du som vill öppna dig att se hur världen speglar dig är varmt välkommen med på ett interaktivt föredrag där vi följer livet som speglar oss hela tiden. Under föredraget kommer du också att kunna spegla dig i Katarinas upplevelser hur livet förändras när vi expanderar vårt medvetande och öppnar oss för Vem Vi Är bortom våra betingade ”ego jag”.

Vandringen hem i sällskap med Elefanterna!

Följ med på Katarinas vindlande resa hem. En resa där hon behövde resa långt bort, på många plan, innan hon började vandra med Elefanterna igen. Den fysiska resan för att påbörja vandringen hem tog Katarina till Botswana och mötet med de afrikanska elefanterna. Till Elefanterna som minns och vet vad tillit och kärlek är. Elefanterna som hon vandrade med som barn men som med tiden glömdes bort. Dessa visa varelser inbjöd Katarina i sitt rike och till att återknyta kontakten med dem och med den hon är i sitt ursprung. De speglar henne på olika sätt till att möta sig själv och andra med respekt, kärlek och tillit. Och att vi alla kanske är lite blyga innan vi vågar ta kontakt och visa oss som den vi är. Elefanterna vet att allt handlar om hur vi relaterar till oss själva. Och de visar oss att det aldrig är för sent att återknyta med kärleken och tilliten som finns i oss alla.

Från kontroll till tillit – en Elefantvandring

Att släppa kontrollen kan upplevas som skrämmande men också alldeles underbart. För vad är egentligen kontroll? Och vad är tillit? Det är frågor som kommer att beröra och beröras under föredraget. Elefanterna kommer att visa oss vägen genom föredraget och vidare ut genom att vi bjuder in livet som pågår här och nu.

Katarinas möte och fortsatta vandring med de Afrikanska Elefanterna förändrade hennes liv. Under många år arbetade hon med extern och internrevision som specialist på styrning, ledning och kontroll. Både yrkesmässigt och privat var hon en expert på detta. Hon försökte kontrollera livet, att släppa kontrollen och öppna för tilliten till livet var en lång resa. En resa som började i det yttre för att nu integreras med den inre resan. Idag inbjuder hon till vandringar för människor som vill uppleva livsenergin flöda i och genom kroppen. Att upptäcka och utforska hur vi, oftast omedvetet, styr och kontrollerar oss själva är början till mer liv i livet. När insikten att det är vi själva som är det största hindret från att leva vårt liv fullt ut förkroppsligas, börjar vi vandringen. Välkomna med!

PLAYGROUNDS

Att mötas i balans…

Vi vet i djupet av våra hjärtan att vi alla är delar av helheten, att tillsammans är vi hela, att vi alla är hela. Vi deltar alla i livets mysterium, mer eller mindre medvetet och bidrar till helheten med våra olika gåvor. När vi möts och verkligen ser varandra väver vi livets vackra väv tillsammans. En väv av kärlek, tillit, respekt, integritet, kraft, skönhet och glädje.

Alla som vill vara med och ”väva” med oss är varmt välkomna att delta i denna playground som har sin utgångspunkt från våra fem sinnen, syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Under fem kvällar utforskar och upplever vi hur vi deltar och lever i världen via våra sinnen. Vi avslutar med en sjätte kväll där vi väver ihop våra lärdomar om och i helheten. Varmt välkomna med på livets vandring i Nuet.

Att lägga livets pussel!

Denna ”playground” är för dig som vill vara aktiv del i kärleksfullt skapande av livets pussel!

Vi har alla ett syfte i livet! Varför du, jag och vi alla vandrar här just nu i denna tid och detta rum. Genom att öppna för livets mysterium med glädje tar vi steg i utforskandet av vad vi är här för att bidra med. I denna ”playground” får du på ett lekfullt och tillitsfullt sätt undersöka och prova på olika pusselbitar. Du ges möjlighet att finna din unika pusselbit och få uppleva glädjen när din pusselbit passar in i helheten.