I Nuet integreras den yttre vandringen i livet med den inre till helhet i glädje!

Att uppleva hinder längs livets stig som möjligheter…

Kan det vara så att vi med våra tankar skapar de hinder vi möter längs stigen vi vandrar på…?

Bara att tänka den tanken kan vara en utmaning i sig… Du som är intresserad att utmana dig själv, ditt trossystem, ännu ett steg genom att även involvera hur det känns i kroppen är välkommen med på vandring i det yttre samtidigt som det inre. Vi vandrar ut tillsammans i naturen och låter Elefanterna dela med sig av sin visdom hur de upplever och tar sig förbi hinder i livet. Genom att aktivera hela kroppen kan vi öppna för kroppsminnen som ligger i vårt undermedvetna och blockerar oss från att låta livsenergin flöda fritt. Med vårt medvetande skapar vi ett flöde som tar oss från att uppleva hinder till upplevelser av möjligheter.

Vi möts i en liten grupp för tre timmars medveten vandring. Elefanterna har aldrig bråttom utan vi tar allt i den takt som mötet med gruppen och naturen visar oss. Det är inget självändamål att vandra långt i det yttre utan allt sker i balans mellan det inre och det yttre flödet.

Plats: Göteborg Delsjöområdet, mötesplats erhålls vid kontakt
Tid: 15 januari 2022 klockan 11.00 – 14.00
Utrustning: Skor och kläder efter väder
Investering: 400 kr
Kontakt: Katarina Falk 070 -180 17 71 & katarina.falk@tlou.se

Att lägga livets pussel!

Denna ”playground” är för dig som vill vara aktiv del i kärleksfullt skapande av livets pussel!

Vi har alla ett syfte i livet! Varför du, jag och vi alla vandrar här just nu i denna tid och detta rum. Genom att öppna för livets mysterium med glädje tar vi steg i utforskandet av vad vi är här för att bidra med. I denna ”playground” får du på ett lekfullt och tillitsfullt sätt undersöka och prova på olika pusselbitar. Du ges möjlighet att finna din unika pusselbit och få uppleva glädjen när din pusselbit passar in i helheten.

Interaktiva föredrag med bildspel som inbjuder deltagarna till reflektioner och nya perspektiv på och i Livet

Från kontroll till tillit – en Elefantvandring

Att släppa kontrollen kan upplevas som skrämmande men också alldeles underbart. För vad är egentligen kontroll? Och vad är tillit? Det är frågor som kommer att beröra och beröras under föredraget. Elefanterna kommer att visa oss vägen genom föredraget och vidare ut genom att vi bjuder in livet som pågår här och nu.

Katarinas möte och fortsatta vandring med de Afrikanska Elefanterna förändrade hennes liv. Under många år arbetade hon med extern och internrevision som specialist på styrning, ledning och kontroll. Både yrkesmässigt och privat var hon en expert på detta. Hon försökte kontrollera livet, att släppa kontrollen och öppna för tilliten till livet var en lång resa. En resa som började i det yttre för att nu integreras med den inre resan. Idag inbjuder hon till vandringar för människor som vill uppleva livsenergin flöda i och genom kroppen. Att upptäcka och utforska hur vi, oftast omedvetet, styr och kontrollerar oss själva är början till mer liv i livet. När insikten att det är vi själva som är det största hindret från att leva vårt liv fullt ut förkroppsligas, börjar vi vandringen. Välkomna med!

Vandringen hem i sällskap med Elefanterna!

Följ med på Katarinas vindlande resa hem. En resa där hon behövde resa långt bort, på många plan, innan hon började vandra med Elefanterna igen. Den fysiska resan för att påbörja vandringen hem tog Katarina till Botswana och mötet med de afrikanska elefanterna. Till Elefanterna som minns och vet vad tillit och kärlek är. Elefanterna som hon vandrade med som barn men som med tiden glömdes bort. Dessa visa varelser inbjöd Katarina i sitt rike och till att återknyta kontakten med dem och med den hon är i sitt ursprung. De speglar henne på olika sätt till att möta sig själv och andra med respekt, kärlek och tillit. Och att vi alla kanske är lite blyga innan vi vågar ta kontakt och visa oss som den vi är. Elefanterna vet att allt handlar om hur vi relaterar till oss själva. Och de visar oss att det aldrig är för sent att återknyta med kärleken och tilliten som finns i oss alla.