Fysiska vandringar som integrerar den yttre vandringen med den inre

Hur ser jag egentligen Ut?!

Och vet du egentligen hur du ser ut? Och hur du uppfattas av andra? Och var finns sanningen? I din eller betraktarens öga? Eller finns den egentligen någon annanstans?

Under denna vandring ges vi möjligheter att spegla oss i andra som är på samma vandring. En vandring för att finna sin egen sanning om vem jag är. Välkommen med att upptäcka och utforska att det du tänker om dig själv kanske inte stämmer… och det du tror andra tänker om dig kanske är något helt annat än vad du tror… det är så spännande och härligt att tillsammans i en liten grupp med stödet av Elefanterna och Moder Jords andra varelser få utmana sina egna föreställningar och skapa nya livgivande banor i våra hjärnor och därmed hela kroppen…

Plats: Göteborg, Delsjöterrängen, mötesplats erhålls vid bokning
Tid: 9 oktober 2021 klockan 10.30 – 14.30
Utrustning: Vandringsskor och kläder efter väder.
Investering: 450 kr
Bokning: Katarina 070 -180 17 71 eller katarina.falk@tlou.se

Vem följer du?

Har du ibland svårt att veta vem du ska följa? Hur skulle det vara att prova på att slå följe med oss för att upptäcka och utforska din egen unika följeslagare.

Jag som inbjuder dig till denna vandring fick hjälp av Elefanterna att komma i kontakt med min egen inre guide och följeslagare. Under vandringen inbjuder vi Elefanterna att dela med sig av sin visdom till dig som också vill vandra och utvecklas med din egen inre guide som följeslagare på livets stig. Vi utforskar under vandringen hur det känns att vandra på olika stigar och med olika följeslagare.

Plats: Göteborg, Delsjöterrängen, mötesplats erhålls vid bokning
Tid: 23 oktober 2021 klockan 10.30 – 14.30
Utrustning: Vandringsskor och kläder efter väder..
Investering: 450 kr
Bokning: Katarina 070 -180 17 71 eller katarina.falk@tlou.se

Interaktiva föredrag med bildspel som inbjuder deltagarna till reflektioner och nya perspektiv på och i Livet

Från kontroll till tillit – en Elefantvandring

Att släppa kontrollen kan upplevas som skrämmande men också alldeles underbart. För vad är egentligen kontroll? Och vad är tillit? Det är frågor som kommer att beröra och beröras under föredraget. Elefanterna kommer att visa oss vägen genom föredraget och vidare ut genom att vi bjuder in livet som pågår här och nu.

Katarinas möte och fortsatta vandring med de Afrikanska Elefanterna förändrade hennes liv. Under många år arbetade hon med extern och internrevision som specialist på styrning, ledning och kontroll. Både yrkesmässigt och privat var hon en expert på detta. Hon försökte kontrollera livet, att släppa kontrollen och öppna för tilliten till livet var en lång resa. En resa som började i det yttre för att nu integreras med den inre resan. Idag inbjuder hon till vandringar för människor som vill uppleva livsenergin flöda i och genom kroppen. Att upptäcka och utforska hur vi, oftast omedvetet, styr och kontrollerar oss själva är början till mer liv i livet. När insikten att det är vi själva som är det största hindret från att leva vårt liv fullt ut förkroppsligas, börjar vi vandringen. Välkomna med!

Vandringen hem i sällskap med Elefanterna!

Följ med på Katarinas vindlande resa hem. En resa där hon behövde resa långt bort, på många plan, innan hon började vandra med Elefanterna igen. Den fysiska resan för att påbörja vandringen hem tog Katarina till Botswana och mötet med de afrikanska elefanterna. Till Elefanterna som minns och vet vad tillit och kärlek är. Elefanterna som hon vandrade med som barn men som med tiden glömdes bort. Dessa visa varelser inbjöd Katarina i sitt rike och till att återknyta kontakten med dem och med den hon är i sitt ursprung. De speglar henne på olika sätt till att möta sig själv och andra med respekt, kärlek och tillit. Och att vi alla kanske är lite blyga innan vi vågar ta kontakt och visa oss som den vi är. Elefanterna vet att allt handlar om hur vi relaterar till oss själva. Och de visar oss att det aldrig är för sent att återknyta med kärleken och tilliten som finns i oss alla.