Ny dag i paradiset på jorden

Presenterna som erhålls av att vandra närvarande i Nuet och expandera medvetandet…

När vi vandrar grundade i våra kroppar i kontakt med Moder Jord och vårt sanna Jag går vi från separation till helhet och det sker helande skiften i många dimensioner och i våra kroppar:

Mentalt: Från att tankar ”bubblar” hela tiden når vi ett lugn, ett ”tystare” sinne. Tankar t.ex. på att tiden inte räcker till till alla måsten, jag måste prestera lite till innan jag kan få… frid, glädje, kärlek… tankar på att inte duga, inte vara älskad… alla snurrande tankar lugnar ner sig. En ny klarhet och lugn i sinnet tar plats. Vår verklighet skiftar och vi förstår att med våra tankar är vi medskapare till vad vi upplever. Vi kan medvetet stanna i vår kontakt med vårt sanna Jag och välja hur vi möter en situation eller annan människa.

Emotionellt: känslor som rädslor, vrede, sorg, skuld, skam upplevs i Nuet för vad de är, integreras och transformeras och gradvis blir vi fria att älska oss själva, och andra, fullt ut. Glädjen som alltid finns vibrerande i energifältet tar mer och mer plats som en naturlig del i livet. Vi går från separerande känslor till helande känslor av kärlek, glädje, medkänsla, samhörighet mm…

Fysiskt: Nya nervbanor ”installeras” när vi inte längre lever i historien som vi projicerar på framtiden. När kropparna slutar leva i försvarstillstånd som kamp och flykt, ofta omedvetet, blir vi friskare med starkare immunförsvar och en rad andra positiva hälsoeffekter. När vi grundar oss i Nuet ger vi oss själva möjligheten att lyssna till vad kroppen vill berätta. Och ju mer vi ger vår kropp uppmärksamhet och kärlek ju mer svarar kroppen med att låta livsenergin flöda glädjefyllt.