Välkommen med på vandring!

Vi inviterar dig med öppet hjärta till vandring för att upptäcka, utforska och stärka din kontakt med din egen inre guide. Vi vandrar på olika stigar med olika sällskap i utforskandet av nya berikande stigar och för att återupptäcka de glömda och gömda som finns inom oss. I syfte att skapa mer frihet, kraft och kärlek i och till livet.

Känner du dig ibland som strandad, ensam på en egen ö, undrande hur hamnade jag här och hur tar jag mig härifrån? Välkommen att under en tid slå följe med mig och elefanterna för att utforska hur du tar dig vidare genom vattnet och till nya perspektiv. Vi vandrar i det yttre i kontakt med det inre.

Vi vandrar ut i naturen tillsammans och låter mötet leda oss. Alla är vi en del av gruppen och vi har alla olika delar att tillföra helheten. Vi utforskar under vandringen olika stigar och sätt att vandra, i syfte att expandera medvetenheten.

Vi inbjuder också till fördjupande vandringar i form av workshops. Här möts vi som vill ta kraftfulla steg i utforskande av livets stig.

En inspirationsföreläsning kan vara ett första steg till att glänta på dörren till att få kännedom om andra och nya stigar. Låt Er inspireras av Katarinas vandring med de afrikanska elefanterna och hur hon förändrat och förändrar sina perspektiv och lever i tillit till livet här och nu.

En yttre resa kan vara en början till en inre resa. Vi kliver ur vår vanliga vardag och skapar rum för nya upplevelser. Gör vi det mycket medvetet kommer det att förändra oss och vår värld. Resan tar oss till Botswana för att fysiskt uppleva elefanterna och deras vänner och för att lyssna på vad de vill förmedla till oss.