Välkommen med på vandring!

Vi inviterar dig med öppet hjärta med på vandring för att upptäcka, utforska och stärka din kontakt med din egen inre guide. I kontakt med din egen guide går du inte vilse i livet och du följer de stigar som du själv väljer. Under vandring utforskar vi med Elefanternas stöd och visdom nya berikande stigar i livet. Stigar som vi kanske drömmer om att vandra men hitintills saknat mod och kraft att vandra in på. Vi undersöker vilka hinder som kan finnas för att vandra din egen stig i kontakt med din egen guide och transformerar hinder till möjligheter. Resultatet är mer frihet, kraft och kärlek i och till livet. Vill du veta hur det känns när livsenergin flödar i, igenom och runt dig? Välkommen att vandra med oss!

Vem Är Jag?
Det är frågan att återkomma till, om och om igen. Det finns alltid mer att upptäcka och omfamna. Vad är det jag lagt i skuggan som styr och kontrollerar mitt liv, omedvetet, som hindrar mig från att leva livet fullt ut bortom rädslorna för att inte duga, inte passa in, inte vara älskad mm. Konturerna av vår skugga är alla olika men i djupet av skuggan är vi samma. Elefanterna vet att vandra sin skugga och låta andra vandra med sin, men de vet också att dela med sig av sin visdom när du ber om att få vandra med dem. De stödjer dig ett steg i taget när du vill expandera ditt medvetande om vad som döljer sig i din skugga. Ju mer du känner till och omfamnar medvetet desto friare blir du i att leva ditt liv i närvaro och kärlek. Och vi vandrar inte till historien utan vi stannar i Nuet. Det som framträder ur skuggan under vandringen transformeras i stegen vi tar här och nu.

Vi vandrar ut i naturen tillsammans och låter mötena i nuet leda oss. Alla är vi en del av gruppen och vi har alla olika delar att tillföra helheten. Vi utforskar under vandringen olika stigar och sätt att vandra, i syfte att expandera medvetenheten. Vandringarna har olika teman. Under ”På Gång” finns de aktuella vandringarna för alla som vill vandra med oss i grupp.

Vi inbjuder också till fördjupande vandringar i form av workshops. Här möts vi som vill ta kraftfulla steg i utforskande av livets stig för att komma i kontakt på ett nytt berikande sätt med livet som pågår här och nu. Vi utmanar oss själva i att öppna för att vår historia som styr och kontrollerar oss kanske inte är den sanna verkligheten utan just en historia som vi berättat om och om igen, medvetet och omedvetet. En historia som idag gör att vi lever i en illusion av verkligheten. Som skapar vår framtid och hindrar oss från att leva livet fullt ut och ta vara på livets alla möjligheter som finns i det innevarande ögonblicket.

En inspirationsföreläsning kan vara ett första steg till att glänta på dörren till att få kännedom om andra och nya stigar. Låt Er inspireras av Katarinas vandring med de afrikanska elefanterna och hur hon förändrat och förändrar sina perspektiv och lever i tillit till livet här och nu. Från ett liv med och i kontroll, även yrkesmässigt som revisor, till ett släppa kontrollen. Ett helt nytt perspektiv på vad kontroll är, från att vara begränsande till att skapa energi och liv.

En yttre resa kan vara en början till en inre resa. Vi kliver ur vår vanliga vardag och skapar rum för nya upplevelser. Gör vi det mycket medvetet kommer det att förändra oss och vår värld. Resan tar oss till Botswana för att fysiskt uppleva elefanterna och deras vänner och för att lyssna på vad de vill förmedla till oss.

Vandringarna sker i det yttre samtidigt som i det inre. Vi vandrar ensamma eller tillsammans i grupp. Har du en önskan att leva friare och i mer kontakt med livet som pågår här och nu är du välkommen med på vandring, en vandring som förändrar ditt liv, på många plan. Välkommen att kontakta Katarina för mer information om vad en vandring kan leda till och hur olika vandringar genomförs.