Resor

Som jag idag ser på livet är vi alla ute på en resa, en mer eller mindre medveten resa. En resa som sker både i det inre och det yttre. Hela tiden pågår livet, det individuella, familjelivet, arbetslivet, kärlekslivet… Men lever vi livet eller överlever vi bara? Lever vi vårt liv så att vi till oss själva ärligen kan säga: – Jag lever mitt liv, mitt liv och ingen annans! Eller är det så att jag lever ”någon annans liv”? Eller lever jag ”inte alls”, överlever jag bara en dag tills nästa och nästa och nästa?

Min första upplevelse av att verkligen leva, vara fullständigt närvarande, var i mötet med elefanterna. Att leva, inte bara överleva. Jag, i kontakt med mitt autentiska Själv. För mig var det att komma hem.  

Jag vandrar idag på min elefantstig och erbjuder Dig att följa med mig på en medveten och utvecklande resa. Resan sker på  individ-grupp-organisations- och kollektiv nivå. Den sker alltid i det inre men som jag ser det, för att en inre resa ska bli meningsfull behöver vi ta ut den i den yttre världen. För livet pågår i världen, i relation med andra själar.

I mitt arbete som guide använder jag mig av alla de kunskaper, erfarenheter och lärdomar jag samlat på mig under min resa. Vi börjar som på alla resor med en kartläggning, oavsett nivå och vilken typ av resa vi skall på, vart är vi idag? Nästa fråga är vart vill jag, vi eller organisationen, d.v.s. Vad är vårt syfte och uppdrag? Kartläggningen är en viktig fas som ofta glöms bort eller snabbt passeras för att vi så gärna vill till målet. Men om vi inte vet vart vi startar hur vet vi då vart vi är på väg? När väl kartan över vart vi är idag är ritad behöver vi lyfta blicken och klarlägga vilket är vårt syfte eller uppdrag. För att därefter ta ut vägen. Och det är under vägen utvecklingen sker, på alla nivåer. Vägen är resans mål. Under resan kommer det komma vägskäl, vissa som är tydliga och vissa som kanske inte uppfattas som avvägar vi kommit in på förrän i efterhand. Min uppgift som guide är att ge stöd på denna utvecklande resa till att leva Ert syfte och uppdrag.

tlou_bakgrund© Kent Falk