Individuella

Känner du dig ibland vilsen? Liten och ensam? Oälskad? Rädd för att misslyckas, att inte leva upp till alla krav? Hur hittar du glädjen i ditt liv? Vilken väg ska du ta för att hitta hem? 
 
Jag inbjuder dig till att via samtal och övningar utforska vem du är idag, vad du har för potentialer och stödja dig som en guide på din resa att leva det liv du önskar leva.
tlou_individuell© Kent Falk