Välkommen med på resan…

En utforskande, utmanande, spännande och alldeles underbar resa. En resa om att finna sin väg i livet. 
 
Vart är du på väg? Vem är din guide? Går du på din väg eller…? 
 
Min resa har pågått så länge jag kan minnas och pågår varje dag i olika skepnader och intensitet. Sedan drygt 15 år sker resan mer medvetet vilket gör den intensivare, roligare och mer utmanande, det är livet. Resan sker i det yttre likväl som i det inre. Vägen har inte alltid varit rak utan har innehållit många stickspår. Resan har gått längs motorvägar, riks- och grusvägar för att nu utkristalliserats till en elefantstig. Jag går nu längs den och inbjuder dig att slå följe med elefanterna och mig i en utforskande resa av din väg.
tlou_bakgrund© Kent Falk