Guiden

Jag är på en lång resa, en resa som började i Ängelholm tack vare mina föräldrar Ulla och Ingvar. Idag går jag på min väg, som är en elefantstig, resan dit har varit lång och krokig. Under min resa har jag haft många ”guider”. Guider som jag ibland lyssnat för mycket på och ibland för lite på och det är som det ska, allt har hjälpt mig fram till där jag är idag. Mitt bagage har blivit lättare och lättare att bära längs vägen. 
 
Min dragning till naturen, och med basen i naturvetenskapen efter fyra-årigt tekniskt gymnasium, fick mig att börja studera geologi vid Uppsala universitet. Ganska snabbt stod det klart för mig att det var en trevlig hobby men inte det jag skulle arbeta med. Därefter följde studier i Uppsala och Lund i statskunskap, national- och företagsekonomi m.m. Kunskaper som jag sedan omsatt i erfarenheter via dryga 20 års arbete som civilekonom, controller, konsult och revisor. De senaste tio åren som ansvarig internrevisor med fokus på styrning, ledning och uppföljning på strategisk och operativ nivå. Under mina år, i det privata liksom via mina arbeten inom Framtidenkoncernen (Göteborgs stad), Volvokoncernen, KPMG, Vattenfall m.fl., har jag insett att det är hur vi relaterar och samarbetar vi gör skillnad, positivt som negativt. Jag tror inte det är mer kontroller och styrande dokument m.m. som leder oss till att vara effektiva och ändamålsenliga i utförandet av vårt uppdrag. Vi behöver samarbeta med utgångspunkt från oss själva. Vi behöver känna tillit! Tilliten gör att jag idag vandrar på min elefantstig. Vad tillit är för mig växte fram under året jag utbildade mig till facilitator inom Reconstructive® och genom mötet med elefanterna. 
 
Jag undrade länge vad det är som gör att vissa människor, grupper och organisationer förefaller vara mer harmoniska, lyckliga och framgångsrika. För drygt 15 år sedan gick jag UGL-utbildningen, utveckling av grupp och ledare, vilken jag sedan byggde på med fördjupningen FUGL. Jag blev mer och mer intresserad av människors beteende och hur vi samarbetar för att nå våra mål och vilka våra mål är. För att öka min förståelse började jag studera Psykosyntes. För att kunna leda mig själv och andra framgångsrikt insåg jag att jag behövde ha en grundlig självkännedom. I den 3-åriga utbildningen låg fokus på det intrapersonella, det interpersonella samt inre och yttre ledarskap. För att ytterligare bygga på min akademiska utbildning, som är Master of Science in Business and Economics och Master of Social Science, har jag de senaste åren studerat arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet och har nu en filosofie kandidatexamen i psykologi. Samtidigt har jag utbildat mig till facilitator inom Reconstructive® vid Reconstructive International Integrative Holistic School i Sverige. Med utgångspunkt från mina erfarenheter, utbildningar och färdigheter är jag idag verksam som guide på inre och yttre resor. Välkommen att följa med på resan, livets resa!
tlou_bakgrund© Kent Falk