Grupper

I vilken fas befinner sig vår arbetsgrupp i? Är vi ett högpresterande team? Eller är vi på väg dit eller inte? Om inte, hur tar vi oss i så fall dit? 
 
I mitt arbete med utveckling av ledare, medarbetare och grupper är utgångspunkten Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling. Första fasen kännetecknas av osäkerhet om mål och roller och man söker tillhörighet och trygghet. Nästa fas när tillräcklig trygghet och känsla av att få tillhöra gruppen etablerats uppstår konflikter om mål, roller, värderingar mm. Denna fas är oerhört viktig att komma igenom för att skapa tillit, vilket är grunden för att ta steget till nästa fas. Nu samarbetar vi allt bättre och vi har en tydligare bild av vårt uppdrag och mål. Fortfarande kan det förekomma olika syn på hur vi tar oss fram mot målet men dessa konflikter löses effektivare. Vi är på väg gemensamt mot att lösa vårt uppdrag och ledaren har mer en konsultativ roll. När vi har en klar och gemensam bild av vårt uppdrag och vi alla går i samma riktning mot målet är vi i fas fyra. Rollerna i gruppen matchar väl individernas förmågor. Sammanhållningen i arbetsgruppen är stark och vi samarbetar effektivt, vi blir ett högpresterande team. 
 
Under en grupps resa från sökande efter ”Tillhörighet och trygghet” till ”Arbete och produktivitet” via faserna ”Opposition och konflikt” och ”Tillit och struktur” guidar jag både ledare, medarbetare och hela gruppen.
grupper_svart_500x400
grupper_arbete
grupper_tillit
grupper_opposition
grupper_trygghet

© Kent Falk